Siste dykk

The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes - Marcel Proust

Vi i Blueye er kontinuerlig ute og tester undervannsdronen vår under ulike forhold - sommer og vinter, i all slags vær. Dette gir oss viktig førstehåndserfaring og input til videre design av produktet, og en forståelse av hvor godt teknologien vår fungerer. Vi tror og det å dele erfaringer, historier og bilder er en viktig del av undervannsutforskning. På denne siden vil du finne våre siste dykk fra felten.