Historier

The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes - Marcel Proust

Vi i Blueye er hele tiden ute å tester dronen vår under ulike forhold, sommer og vinter i all slags vær. Dette gir oss viktig førstehåndserfaring og viktig input til videre design av produktet, og en målepin på hvor godt teknologien vår fungerer. Vi tror og det å dele erfaringer, historier og bilder er en viktig del av undervannsutforskning. På denne siden vil du finne våre siste historier fra felten.