Fjernstyrt inspeksjon med undervannsdroner og datahåndtering med Veracity

tirsdag 2. juli 2019 / Orkanger

Veracity av DNV GL er en åpen dataplattform opprettet for å muliggjøre friksjonsfri forbindelser mellom ulike parter. For eiere av sjøfartøy, betyr dette en mulighet til å benytte plattformen til å dele viktig informasjon fra inspeksjoner med undervannsdroner med de riktige personene. Et dedikert team av eksterne inspektører er klare døgnet rundt for å gi støtte til de som trenger det. I stedet for å bruke tid og ressurser på å hente inn en inspektør til båten din, kan informasjonen du tar opp med undervannsdronen på video skje via Veracity.

Undervannsdroner som gir deg den oversikten du trenger

Undervannsdronen Blueye Pioneer har som mål å gi flere mulighet til å se det som befinner seg under vann. For operatører ombord på marine fartøy er det essensielt å ha en god oversikt over hele skipet - ikke kun den delen som er synlig på overflaten.

Inspiserer Deep Energy
Ansvarlig Ingeniør på the Deep Energy utfører en inspeksjon med dronen Foto: Blueye Robotics

Det betyr at vi kan ta grep før noe blir et problem istedet for å reagere når problemet allerede har oppstått. - Archie Nicholson, Chief Engineer, TechnipFMC

Inspisering av kjølesystem på Deep Energy
Undervannsdronen Blueye Pioneer inspiserer kjølesystemet på Deep Energy Foto: Blueye Robotics

Reduser tid og risiko med ekstern inspeksjon

Med hjelp fra undervannsdroner (ROV'er) og dataplattformen Veracity, har den maritime industrien nå mulighet til å effektivt kunne planlegge vedlikeholdsperioder samt redusere risikoen for dykkere. Eliminer nedetid, papirarbeid og planlegging av dykkerinspeksjoner.

Når vi ønsker å gjennomføre inspeksjoner av skroget har vi tidligere vært nødt til å bruke dykkere, noe som krever en del organisering på forhånd. Vi måtte gjøre mye papirarbeid samt skru av alle thrustere. - Archie Nicholson, Chief Engineer, TechnipFMC

Deep Energy propell inspeksjon
Skjermbilde fra en Blueye Pioneer inspeksjon av den ene propellen på Deep Energy Foto: Blueye Robotics

Når Kapteinen rapporterer økt forbruk av drivstoff, kan det være svært kostnadsbesparende å sende ned en undervannsdrone for å undersøke om noe sitter fast i propellen eller om skroget trenger vedlikehold. Få den oversikten du trenger for å ta viktige avgjørelser. Har du behov for å tilkalle dykkere kan du enkelt sende de en video av oppgaven de må ta fatt på.

Følgende inspeksjoner kan gjennomføres gjennom Veracity av DNV GL:

  • Inspeksjoner som faller mellom periodiske inspeksjoner
  • Dokumentasjonsbaserte inspeksjoner
  • Testing og verifisering av systemer under normal drift
  • Undersøkelser som ikke er bestilt sammen med årlige inspeksjoner

Les mer om Veracity av DNV GL.

Les mer om de ulike bruksområdene for undervannsdronen Blueye Pioneer.