Enhjørningens kanoner

torsdag 14. september 2017 / Russenakken, Sæbuøya, Hitra, Norway

Jedinorog, som på Russisk betyr Enhjørningen, var et seilskip bygget i 1758 ved Solombalskaya verft i Arkhangelsk. Skipet var 40 m langt, og var eid av keiserinne Elizabeth av Russland. I 1760 seilte kaptein Vasilij Bulgakov og hans mannskap på 130 mann nordover langs Norskekysten med en last bestående av kanoner, tauverk, skipsankre og bly.

Under en voldsom høststorm slet Jedinorog fortøyningen, og drev i land på svabergene på Sæbuøya på Hitra den 16. oktober 1760. Hele manskapet, samt tre norske loser omkom i ulykken. Kun ni russiske matroser og to tømmermenn som var satt i land i forkant av forliset berget livet.

Opp gjennom historien har mer enn hundre kanoner blitt hentet opp, men fortsatt ligger der flere store kanoner igjen på havbunnen. Dette gir en unik mulighet å se tilbake på mer enn 250 år gammel dramatisk historie.

Model of Jedinorog ship
Model of Jedinorog that is part of an exhibition at the The coastal museum of South-Trøndelag. Photo: The coastal museum of South-Trøndelag

Under en firmasamling på familiehytta til CEO Erik på Sæbuøya benyttet vi oss av muligheten til å utforske vrakstedet til Jedinorog. Opp gjennom tidene har vraket blitt utforsket ved flere anledninger. Så tidlig som i 1877 ble mer enn 100 kanoner hevet fra vraket. I 1961 ble vraket gjennfunnet av sportsdykkere, og i løpet av 60- og 70-tallet ble flere kanoner og andre objekter tatt opp lovlig og ulovlig.

I August 1994 utførte et team fra NTNU en omfattende marinarkeologisk utgraving. Gjennom 52 dykk ble 17 kanoner og 27 andre objekter fra skipet kartlagt og dokumentert.

Detaljert kart som viser hvor flere av kanonene ligger i en smal undersjøisk kløft. Tegning: Steven P. Carpenter, NTNU Vitenskapmuseet

Å finne kanonene var forholdsvis enkelt. De ligger nederst i en smal kløft som begynner over vann og fortsetter ned til ca. 20m dyp. Vi hadde fire droner i vannet, mens jeg ble med ned i dykkerutstyr for å fotografere dronene i aksjon. Stillbildene i denne historien er tatt med et Olympus OM-D E-M5 II kamera, mens all video er tatt med dronene. Når vi hadde funnet kløfta under vann fulgte vi den ned til ca 17m hvor det første kanonene ligger.

Blueye teamet klar med fire droner
Blueye teamet klar for å utforske kanonene til Jedinorog med fire undervannsdroner.
Foto: Erik Dyrkoren

Å kunne oppleve historie som dette på nært holdt er en unik opplevelse. Til tross for å ha tilbragt mer enn 250 år under vann er kanonene fortsatt et imponerende skue. Den største er 325cm lang, og 63cm i diameter.

Tegning av en av kanonene
Tegning av en av kanonene før bevaring. Tegning: Steven P. Carpenter, NTNU Vitenmuseet

Bakgrunnen for den marinarkeologiske utgravningen var Statoils utbygging av gassrørledningen fra Haltenbanken til Tjeldbergodden, da det ble klart at vrakstedet lå i den planlagte traseen til gassrørledningen.

Undersøkelsene utført av dykkere avdekket kun kanoner og mindre artifakter, uten at man fant selve vraket. ROV-er ble brukt ved flere anledninger de neste årene i jakt etter større vrakdeler på dypere vann. Skråningen fra ca 30m ned til 260m ble undersøkt, men man fant fortsatt bare fragmenter av tre, jern og bly. Det ble konkludert med at ingen større vrakrester lå i nærheten av rørledningen.

SOLO work-class ROV
SOLO work-class ROV ble brukt i 1997 for å undersøke de dypere delen av vrakstedet. Foto: Fredrik Søreide, NTNU

Det marinarkeologiske arbeidet er godt dokumentert i boken Ships from the Depths: Deepwater Archaeology skrevet av Fredrik Søreide på NTNU (tilgjengelig som e-book).

Det er fascinerende hvordan teknologien har utviklet seg, og vi nå 20 år senere kan besøke det samme stedet med en liten brukervennlig farkost kontrollert fra en mobiltelefon.

NB! Alle skipsvrak eldre enn 100 år er automatisk beskyttet av kulturminneloven §14. Det er forbudt å fjerne objekter fra vraket, og dykkere (eller ROV/droneoperatører) må vise aktsomhet for å ikke skade vraket.

Lokasjon

Russenakken, Sæbuøya, Hitra, Norway