Mål vannkvalitet med Aqua TROLL 500 multiparameter sonde

torsdag 7. september 2023 / Blueye-kontoret

Blueye X3s mulighet til å integrere eksternt utstyr gjør den til en eksepsjonell ressurs for ulike undervannsoperasjoner. Aqua TROLL 500 fra In-Situ er kompatibel med Blueye X3 ROV og er den ultimate løsningen for allsidige miljøovervåkingsbehov. Den er fleksibel, pålitelig og robust. Aqua TROLL er designet for punktkontroll, fjernovervåking og overvåking av overflatevann eller grunnvann.

En allsidig miljøsensor for en rekke applikasjoner

Aqua TROLL kan benyttes i et bredt spekter av områder hvor en har behov for å måle vannkvalitet. Sammen med Blueye X3 kan miljøsensoren brukes både i innsjøer og havområder, til prøvetaking av grunnvann, i damanlegg og innen oppdrettsnæringen. Dens robuste design og integrasjon av allsidig sensor- og elektronikkteknologi muliggjør målinger av laboratoriekvalitet ute i felt.

Aqua TROLL 500 plasseres godt på en Blueye X3 ROV.

Aqua TROLL er en verdifull ressurs for forskere og fagfolk som har som mål å forstå og bevare våre akvatiske økosystemer. Enten du utfører langsiktig overvåking i ferskvann eller marine miljøer, eller håndterer grunnvannsprøvetaking, gruvevannsovervåking eller overvann, gir Aqua TROLL 500 deg muligheten til å samle pålitelige og nøyaktige data.

Velg mellom 14 ulike sensorer til å måle vannkvalitet

Blueye undervannsdroner er utmerkede verktøy for visuelle undervannsinspeksjoner. Kobler du på miljøsensoren Aqua TROLL 500 vil du kunne måle vannkvalitet basert på en rekke parametre. Som du kan se i listen nedenfor, er sonden utstyrt med hele 14 ulike sensorer. 4 sensorer kan kobles på og måle samtidig.

Aqua TROLL gir nøyaktige målinger for omfattende vannkvalitetsanalyse, og med sine fire sensorporter og en viskerport sikrer den nøyaktig og effektiv datainnsamling selv under utfordrende forhold.

Blueye Explains Episode 19: The Aqua TROLL environmental sensor

Tilgjengelige sensorer

 • Oppløst oksygen (DO)
 • Temperatur & Konduktivitet
 • pH/ORP
 • Turbiditet
 • Klorofyll a
 • Phycocyanin (BGA-PC)
 • Phycoerythrin (BGA-PE)
 • FDOM
 • Råolje
 • Rhodamine WT
 • Fluorescein WT
 • Ammonium (ISE)
 • Klorid (ISE)
 • Nitrat (ISE)

Software fra In-Situ integrert i Blueye App

Med vår brukervennlige Blueye App er det enkelt å få tilgang til dataene dine. Vi har integrert In-Situ sitt software i vårt eget Blueye operativsystem (Blunux) og i Blueye-appen. Når Aqua TROLL er koblet til en gjesteport i dronen, finner du en dedikert "Aqua TROLL"-side i appens innstillingsmeny. På den første siden av Aqua TROLL-menyen finner du generell informasjon om sonden og de tilkoblede sensorene.

Side for sondeinnstilling.

Hver tilkoblede sensor har sin egen side med informasjon og innstillinger. Her kan du se sensorens serienummer, sensor-ID og kalibreringsstatus. På samme side kan du velge parametrene du vil se i dykkevisningen, se live avlesninger av alle parameterne, og endre enheter.

Sensorside.

Når du er tilbake til dykkevisningen, vil du se parameterverdiene du har valgt og angitt på innstillingssiden. Denne funksjonen gir deg fleksibiliteten til å inkludere en rekke parametere, slik at du kan skreddersy bruken til dine spesifikke behov. Ta med så mange parametere du vil, for å sikre at du har en omfattende oversikt over dataene du er interessert i.

Skjermbilde av dykkervisningen.

I tilfeller der du ønsker å overvåke et omfattende spekter av parametere, og du legger til mer enn tre i utvalget ditt, kan du enkelt sveipe horisontalt over parameterboksene, og sikre at du kan få tilgang til og gjennomgå alle relevante detaljer.

Sveip for å se flere enn tre parametere.

Etter et dykk kan du utforske dykkeloggen og se innsiktsfulle plott av alle parametrene som er registrert. Vi har interaktive plott som kan sees på fullskjerm.

Skjermbilde av kartet i dykkervisning.

Hardwareintegrasjon

Den mekaniske integrasjonen er designet med kundeopplevelsen i fokus. Selve sonden er enkel å ta av og på, men du kan også ha på en DVL og en gripeklo samtidig.

Integrasjonen.

Alt du trenger å gjøre for å montere Aqua TROLL til Blueye X3, er å skyve den inn i sporet der ballastvektene vanligvis er plassert, og deretter feste den ved å sette på batteridekselet. For å legge til ekstra stivhet glir en bøyd metallstang inn i festet, som brukes når en gripeklo er montert. Skinnen er laget av maskinert POM for å gi styrke og stivhet.

Hvordan Aqua TROLL er montert.

Under Aqua TROLL-sonden er det plassert en monteringsplass for DVL eller ballastvekt. På den måten kan du endre oppdriften slik at du enkelt kan bytte mellom ferskvann, brakkvann og saltvann. Disse monteres også ved å skyve den inn i festet og deretter låses på plass med en snapkobling.

Kombiner miljøsensoren med DVL eller UGPS og gripeklo

Hvis du ønsker å ta undervannsundersøkelsene til neste nivå, er det mulig å bruke Aqua TROLL 500 kombinert med en DVL eller UGPS og gripeklo, samt andre toppmonterte eksterne enheter. En DVL eller UGPS lar deg koble parameteravlesningene til dronens posisjon under dykket. Ved å bruke den eksporterte CSV-filen kan du visualisere parameterverdier på et kart i både 2D- og 3D-visninger ved å bruke programvaren Graphical Information System, QGIS, gratis.

Blueye X3 med DVL, gripper og Aqua TROLL.

Oppsummering

Med miljøsensoren Aqua TROLL 500 vil du kunne måle vannkvalitet på en enkel og sikker måte. Sonden er ikke bare festet til Blueye X3, men integrert på en måte som gir deg en utmerket brukeropplevelse!

Aqua TROLL 500 Produkt video