For å hindre dambrudd gjennomfører Multiconsult revurdering av vannkraftverk med undervannsdrone

tirsdag 16. august 2022 / Blueye kontoret

625 dammer i Norge er i følge NVE sårbare for økte flommer som følge av klimaendringer. Over 1000 bruer har også skader av en vesentlig karakter som truer bæreevnen (NRK). For noen uker siden var vi også vitne til en brokollaps i Tretten; heldigvis ble ingen liv tatt.

Bruer, dammer, vannkraftverk, kaianlegg og annen lignende infrastruktur blir påvirket av sjø og vær, og må ha tilsyn og oppfølgning for å sikre at nødvendig vedlikehold blir utført. På oversiden av disse konstruksjonene ser man slitasjer og skader nokså enkelt, men det er viktig å ikke glemme de delene som står under vann.

I Multiconsults seksjon for vannkraft jobber det flere ingeniører som årlig gjennomfører revurderinger av vannkraftverk. Å sikre at Norges vannkraftverk er i forsvarlig tilstand til å levere elektrisitet, har ikke blitt mindre viktig med økte priser og krig i Europa. Ikke minst er det viktig å få gjennomført revurderinger for å hindre dambrudd. Vi har tatt en prat med Anders Tørklep for å lære mer om hvordan de bruker ROVer som en del av sitt tjenestetilbud til vannkraftverkene i Norge.

Både biologer og ingeniører hos Multiconsult benytter undervannsdroner fra Blueye

Multiconsult er et norsk ingeniør- og arkitekturselskap. De har over 3000 medarbeidere innen ulike fagområder, og tilbyr tjenester innen planlegging, design, miljøfag, prosjektstyring, og lignende både i Norge og internasjonalt.

Siden 2019 har Multiconsult beriket sitt tjenestetilbud med Blueye ROV for å kunne ta bilder og videoer ved undersøkelser og inspeksjon av objekter under vann. ROV blir i dag anvendt av biologer for ulike undersøkelser, men også innenfor inspeksjon av dammer og vannkraftverk. Bruk av drone muliggjør inspeksjoner uten behov for nedtapping av damanlegg som er både dyrt og tidkrevende.

Multiconsult and their Blueye ROV at a hydrodam during winter
Multiconsult med Blueye drone ved en dam på et vannkraftverk. Foto: Multiconsult

Undersøker luker, rør, tuneller og damstruktur ved revurderinger på vannkraftverk

I Norge har vi over 1700 vannkraftverk som forsyner Norge med elektrisitet. Å sørge for at damstrukturer er i god fatning, at vanngjennomstrømming ikke hindres på noen måte eller at luker kan åpnes og lukkes, er bare noen områder som krever kontinuerlig oppfølgning.

Anders Tørklep er maskiningeniør og har jobbet for Multiconsult i snart 10 år. Anders er ute på mange ulike oppdrag da Multiconsult støtter både byggherre og kraftselskapene til det de måtte trenge.

Oppdragene med ROV planlegges gjerne i god tid i forkant da revurderinger av kraftanlegg er krav som blir satt av myndighetene. I følge NVE skal vannkraftverk revurderes hver 15-20 år.

Vi bruker ROVen til mye forskjellig, men spesielt til inspeksjoner. Vi er flere som er godkjent av NVE som bruker den til å inspisere og revurdere vannkraftverk. Skulle noe ryke på et anlegg kan det ha katastrofale følger for både infrastruktur og mennesker. - Anders Tørklep, Mekanisk Ingeniør hos Multiconsult

ROV brukes til å se på tilstand inne i rør og tuneller, men også til å se om luker åpner og lukker seg som de skal og til å se etter utgravninger i damstrukturen. Med ROV kan de gjøre dette uten å tømme dammen.

Visuell inspeksjon med Blueye ROV når en inntaksluke manøvreres. Video: Multiconsult

Før brukervennlige ROVer ble tilgjengelig, var Multiconsult avhengige av å tilkalle erfarne 3. parter eller dykkerteam.

Er det en inspeksjonsjobb under vann så stiller vi mer konkurransedyktig på levering av tilbud dersom vi har en ROV. - Anders Tørklep, Mekanisk Ingeniør hos Multiconsult

Anders forteller videre at de er rundt 5 personer på hans avdeling som bruker Blueye dronen. Det er viktig at flere lærer seg å bruke verktøyet da det er uheldig å måtte sende to personer på oppdrag for å utelukkende ha en som ROV-pilot. De har jo mange prosjekter de holder på med samtidig.

Blueye-dronen er enkel å bruke. Lavterskel. Intuitivt. - Anders Tørklep, Mekanisk Ingeniør hos Multiconsult

Klimaendringer stiller større krav til damsikkerhet

NVE klassifiserer damanlegg i Norge i konsekvensklassene 0 til 4. De ulike klassifiseringene skjer på bakgrunn av hvilken konsekvens et dambrudd kan ha for eiendom, mennesker, infrastruktur og miljø. Klasse 4 er mest alvorlig og ved klasse 0 er det ingen konsekvenser.

Tenk deg at dammen brister og det ligger en hytte nedenfor. Da må du vurdere om bølgen fra det tenkte bruddet treffer hytta. Hvis du mener vannet når hytta, så hører dammen til konsekvensklasse 1. - NVE

Konsekvensklassene brukes for å differensiere krav til sikkerhet, internkontroll, kompetanse og andre tekniske krav.

Multiconsult and their Blueye ROV at a hydrodam during winter
Osfaldet kraftverk etter dambrudd i 1916. Foto: Odd Daane / Norsk skogmuseum

I 1791 mistet 22 personer livet på grunn av et dambrudd på Kobberdammen i Trondheim, bare noen få kilometer fra der kontoret til Blueye ligger i dag. Dette er det verste dambruddet i Norges historie (NVE). I moderne tid har vi heldigvis ikke opplevd noen dambrudd i Norge, men det er grunn til å være oppmerksom på større sårbarhet for økte flommer som følge av klimaendringer. I en analyse fra NVE (2021) telles det i dag 565 dammer i klasse 3 og 4 og av disse er 45% sårbare for økte flommer.

Selv om damsikkerheten er generelt god, kan fremtidige klimaendringer medføre at dammene må tåle større flommer og dermed større belastninger enn i dag. - Lars Grøttå, seksjonssjef for damsikkerhet i NVE

Ønsker du å lære mer om bruk av ROV innen vannkraft? Ta gjerne kontakt med oss ved å fylle ut skjemaet under.

Snakk med en industriekspert