Vern om drikkevannet med Blueye undervannsdroner

fredag 19. februar 2021 / Trondheim, Norway

Vannet er vår viktigste råvare, og i Norge er det ca. 1600 vannverk som forsyner befolkningen med rent vann. Det er i hovedsak kommunene sitt ansvar å sørge for at drikkevannet holder lovpålagt kvalitet og at vannet til enhver tid er tilgjengelig. Dette krever systematisk vedlikehold og inspeksjon av infrastruktur og ledningsnett. Les om hvordan undervannsdroner fra Blueye kan bidra i dette viktige arbeidet.

Et aldrende ledningsnett

Vannverk spiller en viktig rolle for innbyggere da de har ansvar for å distribuere og vedlikeholde drikkevannskilder. Å sørge for at damstrukturer er i god fatning, at ingen uønskede objekter i vannet påvirker vannkvaliteten eller at inntaksledninger er uten skader, er bare noen av områder som krever kontinuerlig oppfølgning.

Demonstrasjon av Blueye dronen på et damanelgg i Norge. Photo: Blueye Robotics

Både Norge og Sverige har et aldrende ledningsnett. Ifølge en rapport fra Norsk Vann(publisert av mattilsynet) er det noen steder opp til 50% lekkasje i det norske ledningsnettet, og det antas at 25% av norsk ledningsnett er «gått ut på dato». I Sverige er store deler av vannledningsnettet anlagt på å 1960- og 1970-tallen. Det betyr av behovet for vedlikehold og inspeksjon er stort. Norconsult utarbeidet i 2013 en rapport på oppdrag fra Norsk vann som angir nå-verdien for norske vann- og avløpsanlegg. I den ble det grovt anslått et oppgraderingsbehov for offentlige og private VA-anlegg til akseptabel 2012 standard på ca. 124 mrd. kr for offentlige VA-anlegg og ca. 76 mrd. kr for private VA-anlegg.

Forurenset drikkevann

Til tross for store investeringsbehov til vannverk og ledningssystemer, kan Norge og Sverige skryte av å ha tilgang til et av verdens tryggeste vann. Likevel er forurenset drikkevann en viktig primærårsak til mage-/tarmsykdom i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet. Antagelig skyldes sykdomstilfellene dels utette vannledninger og dels mangelfulle sikringsrutiner under utførelse av utbedringsarbeider på vannledningsnettet. Anslagsvis en halv million mennesker i Norge får vann fra små vannforsyningssystemer hvor vannkvaliteten i stor grad er ukjent for myndighetene. I Norge ledes arbeidet med å følge opp de nasjonale målene av Helse- og omsorgsdepartementet med Mattilsynet som sentralt direktorat i nært samarbeid Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Skjermdump fra Blueye drone som inspiserer inne i et UV anlegg. Photo: Blueye Robotics

Et kritisk samfunnsoppdrag

Bakgrunnen for de norske målene er “Protocol on Water and Health”. Norge ratifiserte Protokollen 6. januar 2004, og er dermed som part forpliktet til å følge den. Sverige skrev også under protokollen. Målene er ikke forskriftsmål, men arbeidsmål for å ansvarliggjøre aktørene og oppnå bedre etterlevelse av regelverket, og gjennom det sikre trygt drikkevann og helse. Mange av tiltakene må i praksis gjennomføres av kommunen som ofte er vannverkseier og også ansvarlig for å legge til rette for forebyggende folkehelse- og miljøarbeid. Kommunen har derfor et kritisk samfunnsoppdrag i å sikre befolkningen tilgang til rent vann. Et velfungerende samfunn i vekst, er avhengig av trygg tilgang til råvaren.

Vannets kritiske funksjon kommer også frem av FNs bærekraftsmål. Rent vann og gode sanitærforhold er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling.

Slik kan undervannsdroner gi tryggere drikkevannskilder

Blueye undervannsdroner er et verktøy for fremtiden. Med envundervannsdrone med kamera kan operatører på vannverk og vannkraftverk selv inspisere og dokumentere vedlikeholdsoppgaver, uten å sette en fot i vannet. Hvor man tidligere har brukt dykkere for å avdekke skader og utføre tilsyn av konstruksjoner under vann, er det i dag mulig for kommunene selv å gjøre denne jobben. I tilfeller med mistanke om skader kan man selv gjøre et dykk med en Blueye undervannsdrone og vurdere om dykker må fortsette jobben. Undervannsdroner i segmentet «mini-ROVs» slik som Blueye, krever ikke sertifikat eller lang trening. Se video hvor Blueye dronen inspiserer ett damanlegg, nederst i artikkelen.

Med undervannsdronen ser vi på lodd og fester på inntaksledninger. Vi kan også kjøre dronen innvendig ledningen for å se tilstand på begroing og feil på rør.
- Droneoperatør, Trondheim Bydrift .

Blueye dronen inspiserer ett damanlegg i Norge. Photo: Blueye Robotics

5 egenskaper som gjør undervannsdroner fra Blueye egnet til å inspisere infrastruktur under vann:

 1. Besparelser
  Nye krav fra myndighetene i både Norge og Sverige pålegger kommuner å utføre hyppige inspeksjoner av vannledninger. Tradisjonelle inspeksjoner med dykkere er kostbart, og med stadig større press på ledningsnettet på grunn av klimaendringer, er jevnlige undersøkelser uunngåelig. Ved å gjøre deler av inspeksjonsjobben internt i organisasjonen, vil man kunne kutte kostnader betraktelig. Å investere i en undervannsdrone vil derfor kunne forsvares, da den typisk er inntjent etter kun fire inspeksjoner.
 2. Deling av informasjon
  Videostrømmen kan direkteoverføres ved bruk av Microsoft Teams. Det betyr at drone-dykket kan deles direkte med en større gruppe mennesker. Dette gir dronepiloten mulighet til å kommunisere med kolleger og fagfolk på «direkten». Vann- og avløpsbransjen i Norge mangler fagfolk. Så når inspeksjoner enkelt kan deles på tvers av organisasjoner gir det anledning til at riktig kompetanse kan vurdere data fra inspeksjonen, uavhengig av lokasjon. Blueye har også utviklet en rapporteringsfunksjon i Blueye-appen som gjør det enkelt å dokumentere informasjon fra dykket. Appen samler all ønsket data for deg og genererer dette til en Word- eller PDF-fil.
 3. Håndtering
  Undervannsronens vekt på bare 9 kg gjør den lett å transportere. Å reise med dronen på fly er heller ikke noe problem. Den kan tas med som håndbagasje, eller sjekkes inn i vår Zarges transportkasse.
 4. Rekkevidde
  Blueye-dronen er liten av vekst, og kan enkelt manøvreres i rør og trange områder. Med sine jevne og stødige bevegelser gir dronen bilder av best mulig kvalitet. Samtidig har farkosten også mye kraft tilgjengelig til å motstå sterk strøm.
 5. Brukervennlighet
  Det kreves ingen forkunnskaper eller omfattende opplæring for å bruke undervannsdronen. Hvem som helst i organisasjonen kan operere en Blueye undervannsdrone. Blueye-teamet holder til i Trondheim og er alltid tilgjengelig for å bistå dersom kunder har spørsmål og forespørsler. I tillegg har vi tilgjengeliggjort nyttige hjelpeartikler og videoopplæring på våre hjemmesider.
Skjermdump fra en Blueye undervannsdrone som inspiserer en inntaksledning. Photo: Blueye Robotics

Sikre framtidens vanntilførsel

Kommunene må forvente store kostander og bruk av ressurser relatert til inspeksjoner og vedlikehold de kommende årene. Klimaendringer og gamle ledningsnett vil legge større press på dagens infrastruktur, og vi har den siste tiden vært vitne til tilfeller hvor drikkevann blir en trussel for befolkningen. Ved å alltid ha mulighet til å gjøre dykk med en undervannsdrone vil du kunne jobbe mer proaktivt og ikke bare reaktivt, som kan gi store besparelser. Du kan forebygge skader på konstruksjoner, inspisere kritiske punkter og unngå unødvendig bruk av dykkere. Viktigst av alt, så bidrar denne jobben også til å sikre innbyggere trygt vann og forutsigbar vanntilførsel inn i fremtiden.

Bli med på gratis vannverk webinar

Vil du lære mer om vannverk og fordelene med en undervannsdrone for inspeksjoner? Se vårt Blueye webinar. Les mer om webinaret her eller meld deg på direkte!

Trykk på bildet for å gå rett til påmelding!

Kilder
Vattenmyndigheterna.se: «Tillståndet i vattnet»
Mattilsynet.no: «Nasjonale mål for vann og helse»
UNDP Norge: «Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold»
FHI.no: «Drikkevatn»
Vannportalen.no: Norges miljøvernforbund - Drikkevann klage(PDF)


Mer om vannverk

Kunde-video: Trondheim Bydrift inspiserer inntaksrør

Lyst til å lære mer om hvordan Blueye droner kan brukes til inspeksjoner av drikkevannskilder? Se hvordan Trondheim Bydrift undersøker drikkevannskilden Jonsvatnet i Trondheim med Blueye. Artikeler: Vann og energi Webinar: Visuell inspeksjon med droner Webinar: Inspiser infrastruktur under vann

Snakk med en industriekspert