Avdekker miljøforurensning og kartlegger havnespy med ROVer

torsdag 30. juni 2022 / Blueye kontoret

Alle myndigheter må sørge for at dens innbyggere følger de lover og regler som gjelder. Det som foregår under overflaten er ikke et unntak. I Norge har vi flere offentlige institusjoner som kontinuerlig fører tilsyn med våre fjorder og havområder for å følge opp de lovene og bestemmelsene satt av myndighetene.

Vi har tidligere skrevet om hvordan Fiskeridirektoratet benytter ROVer til å føre tilsyn med fiskeri- og oppdrettsnæringen. Statsforvalteren og Havforskningsinstituttet er også to institusjoner som på ulike måter fører tilsyn og monitorerer havområdene våre ved bruk av ROVer. Finn ut mer i artikkelen under.

Tonnevis av bildekk dumpet i sjøen - får millioner i bot

Ragn-Sells er et svensk selskap som i hovedsak leverer resirkuleringstjenester. En av tjenestene de leverer er resirkulering av bildekk. På et uannonsert tilsyn på en av deres lokasjoner i Bamble oppdaget Statsforvalteren i Vestfold over 30 tonn med oppkuttede bildekk utenfor kaia og spredd ut over sjøbunnen.

Dette er en av de største bøtene vi har sett for plastrelatert forsøpling i Norge. Det er et viktig signal til andre aktører om at man ikke skal la ting komme på avveie. - Per-Erik Schulze, Fagrådgiver i Naturvernforbudet. Kilde: nrk.no.

Det uanmeldte tilsynet med bruk av en Blueye ROV førte til en bot på hele 1,5 millioner kroner til Ragn-Sells for miljøforurensning.

Statsforvalteren i Trøndelag har også tatt i bruk ROVer for å enklere kunne gjøre tilsyn under vann. Bildet under er fra opplæringsdagen de hadde med våre beste ROV piloter tidligere i år.

Statsforvalteren på kaia i Trondheim under et besøk hos Blueye Robotics
Statsforvalteren i Trøndelag på opplæring hos Blueye Robotics.

Vi har så langt benyttet Blueye ROV til å undersøke lokasjon på rør og fått sjekket om opplysningene vi hadde stemte med virkeligheten. Det fikk vi raskt bekreftet med Blueye at ikke stemte og kunne gjøre nødvendige tiltak deretter. - Carina Ulsund, Statsforvalteren i Trøndelag

Norge invaderes av havnespy

Det er ikke bare selskaper som Ragn-Sells som er på radaren til de offentlige tilsynsorganene. Langs Norskekysten er det nemlig blitt oppdaget en invasjon av havnespy, en sjøpung-art som kan få store konsekvenser for eksisterende arter og det biologiske mangfoldet i havet.

Havnespy (Didemnum vexillum) ble først oppdaget ved norske havner av dykkere i 2020. Arten har opphav fra Japan og har mest sannsynlig kommet til Norge via skipstrafikken. Havnespy er en uønsket art da den kan ta over store områder samt dekke tareskog og andre vekster som blir nektet sollys. Dette vil også ødelegge matfatet til fisk og andre dyr.

Både Havforskningsinstituttet, Miljødirektoratet og Statsforvalteren er blant instituttene som aktivt jobber sammen for å forhindre spredning av havnespy i Norge. Monitorering og kartlegging av arten langs norskekysten er en stor og pågående oppgave, og deler av dette blir gjort ved hjelp av Blueye ROVer.

Havnespy filmet med en Blueye ROV. Tatt av Børge Alfstad hos Havforskningsinstituttet.

Videoen over er tatt av Havforskningsinstituttet med en Blueye ROV. Å ha en ROV tilgjengelig i organisasjonen gjør det enklere for hvem som helst å ta med seg utstyret ned til kaia for å rask titt under vann og dermed raskt få en avklaring på eventuelle mistanker.

Ta gjerne bilder og video dersom du skulle komme over havnespy på et av dine dykk. Dette ønsker gjerne Havforskningsinstituttet å få tilsendt.

Ønsker du å lære mer om ROV til disse bruksområdene? Ta gjerne kontakt med oss ved å fylle ut skjemaet under.

Snakk med en industriekspert