Equinor sparer millioner ved å bruke undervannsdronen fra Blueye.

tirsdag 16. juni 2020 / Norskehavet

Mandag 25. Mai publiserte Adresseavisen en artikkel om Equinor som sparer millioner av kroner ved å bruke undervannsdrone fra Blueye. Equinor bruker undervannsdronen til å utføre inspeksjoner av groe på de undersjøiske vanninntakene til plattformens brannslukningsanlegg. Dersom brannpumpene starter når det er for mye groe, risikerer man at alle dysene på anlegget går tett. Derfor er det viktig at disse rengjøres regelmessig for å ivareta sikkerheten.

Artikkelen får frem hvordan undervannsdronen enkelt kan brukes for å utføre hyppige inspeksjoner under vann. Equinor er en av flere som bruker undervannsdronen til å utføre inspeksjoner selv, og leier inn eksterne aktører kun ved behov. Dette gir en enorm besparelse da eksterne aktører kun behøves når det er problemer som må repareres, ikke til rutinemessige undersøkelser av tilstanden.

Equinor bruker Blueye undervannsdrone til å utføre inspeksjoner.
Equinor bruker Blueye undervannsdrone til å utføre inspeksjoner Foto: Narve Aske/Equinor

Når Eqionor bruker Blueye-dronen til de rutinemessige undersøkelsene, trenger de kun å tilkalle eksterne aktører når sjøvannsinntaket må vaskes. Dette gir en enorm besparelse ved at man reduserer bruken av store skip og ROVer.

Adresseavisen skriver videre at Equinor lenge har jaktet kostnader, når utgiftene er store er potensialet for innsparing tilsvarende.

“Vi jobber for å gjøre kontinuerlige forbedringer og dette er et av tiltakene vi er virkelig stolte av.” Sier Terje Moum, produksjonssjef for Kristin-feltet på Haltenbanken i Norskehavet.

Blueye er stolte over å kunne bidra til å kutte massive kostnader, samt bidrar vi til å gjøre oljebransjen litt grønnere i form av mindre ressursbruk.

En av egenskapene til Blueye Pro undervannsdrone er at kameraet gir knivskarpe bilder som overføres til en mobil enhet, i tillegg er det mulig å dele inspeksjonen til et team på land via Microsoft Teams. Dette gjør det mulig for alle involverte parter å delta i inspeksjonen, selv om de ikke er fysisk tilstede. Plattformsjef på Kristin, Narve Aske sier undervannsdronen gjør en utmerket jobb. Den dokumenterer med skarpe videobilder hvordan det står til med marin begroing, noe som er et velkjent problem for alle som har båt og gjenstander under vann. Groe kan være en fare for sikkerheten da det også fester seg på uønskede plasser.

“Equinor sparer en million kroner for hver gang vi slipper å leie inn et stort offshorefartøy til slike inspeksjoner” sier Aske til Adressa.

Nå som de ser tilstanden til sjøvannsinntaket kan de avgjøre om det er behov for å leie inn hjelp til å rense det.

Teknisk Ukeblad publiserte også en artikkel om Blueye og Equinor. I artikkelen kan du lese om utfordringene Equinor hadde med urolig sjø når de skulle utføre inspeksjoner. Det problemet løste vi i samarbeid ved å invitere noen av de ansatte på kurs hos oss i Blueye. Sammen med Equinor fant vi ut at den beste løsningen for de var å utføre inspeksjonen fra dekk og ikke fra en lettbåt. Nå er undervannsdronen montert på en trinse og kan enkelt opereres fra livbåtdekket på Kristin.

drone montert paa trinse.
Drone montert på trinse Foto: Narve Aske/Equinor

Takk til Equinor som vil dele denne historien med oss. Vi i Blueye er stolte over at vårt produkt kan bidra til å redusere kostnader i en krevende tid.

blueye.
Foto: Blueye Robotics

Snakk med en industriekspert