OceanFront styrker sin posisjon med en Blueye undervannsdrone

mandag 23. november 2020 / OceanFront

I Kristiansund finner du det ny-oppstartede firmaet OceanFront, de tilbyr ingeniørtjenester og prosjektassistanse for havbasert industri. Med base i Kristiansund er det et stort marked for undervannsinspeksjoner med drone da det allerede er mange veletablerte firma med havet som arbeidsplass.

Frank Ellingsen og de andre ansatte i OceanFront sitter allerede på stor kompetanse fra offshore- og maritime industrier hvor de tidligere har jobbet. De kjenner markedet og kundene godt og vet når og hvorfor deres kunder vil ha god nytte for en undervannsdrone fra Blueye.

Ved å ha en Blueye undervannsdrone får OceanFront et stort konkurransefortrinn i markedet; de kan tilby sine eksisterende kunder assistanse til inspeksjoner hvor det er vanskelig for dykkere å komme til, og de kan tilby hyppige inspeksjoner for å sikre at alt ser ut som det skal for å unngå fremtidige skader på eiendeler under vann. Frank har et stort nettverk og god kjennskap til flere industrier, de har allerede utført flere inspeksjoner med sin drone.

Frank Ellingsen fra Oceanfront - Blueye Partner
Daglig Leder i OceanFront, Frank Ellingsen, på oppdrag med Blueye dronen. Photo: OceanFront

I januar 2020 kom det et nytt lovverk som sier: En dykker i vann krever tre dykkere på land som sikringspersonell. Dette kravet gir trygghet for de som utfører inspeksjoner under vann, men loven kommer også med ekstra kostnader. Personalkostnadene blir høyere desto flere som må være med på et dykk. Frank er fornøyd med at Oceanfront kan gjøre inspeksjoner ikke bare rimeligere, men også tryggere for alle involverte. Ved å dykke med drone fremfor mennesker er det ingen menneskelig risiko knyttet til inspeksjonen.

Frank kan selv gjennomføre dykket i samarbeid med kunden, som da kan bistå på inspeksjon ved å følge med på dykket via sin skjerm. Det er kunden som best kjenner sine produkter og derfor er det en stor fordel at de kan følge med på inspeksjonen samtidig som piloten styrer dronen. Ved å dele dronens video via Microsoft Teams, kan også en medarbeider følge inspeksjonen fra helt annen plass i landet.

Den er enkel å ta med på oppdrag og lett å ta i bruk. Undervannsinspeksjonene er effektive og krever ingen risiko knyttet til menneskers sikkerhet. - Frank Ellingsen, OceanFront

Kort tid etter en inspeksjon kan OceanFront levere en god rapport til sine kunder, fordi programvaren i dronen setter sammen bildene i rapporten for deg. Dette effektiviserer etterarbeidet med rapportering betraktelig. Rapporten blir auto-generert fra Blueye sitt system og du har den tilgjengelig få minutter etter endt inspeksjon. En god og detaljert rapport, ifølge Frank. Rapporten kan brukes som den er eller du kan velge å skrive inn flere notater for å tilpasse den til din kundes behov.

Fordelene med å ha en undervannsdrone er mange, men en av fordelene Frank påpekte var at dronen var enkel å ta med seg på oppdrag. Den veier kun 9kg og kan transporteres i en Zarges transportkasse. Man behøver ikke være flere personer for å få dronen til lokasjonen og starte på oppdraget.

Blueye partner Oceanfront 4-red

Et av OceanFront sine første oppdrag var for et vannkraftverk, her utførte de en inspeksjon på rør og ledninger. Dronen manøvrerte seg smidig frem, selv om det var trangt. De fikk en god rapport som de kunne levere til kunden i ettertid. Hovedfokuset for oppdraget var å identifisere eventuelle feil og mangler ved rør og ledninger på anlegget.

Blueye partner Oceanfront_mountain inspection
OceanFronts på inspeksjonoppdrag inne i et fjell. Photo: OceanFront

OceanFront har nå hatt dronen i fem måneder og er svært fornøyd med produktet. Ved overleveringen av dronen fikk de en demo av Trond Larsen fra Blueye og lærte seg hvordan de styrer dronen. Frank har aldri før kjørt undervannsdrone, men hadde absolutt ingen vansker med å styre dronen etter opplæring fra Trond. Frank er nå fast dronepilot for OceanFront og er klar for å gjennomføre inspeksjoner for både vannkraft, oppdrettsanlegg og offshore.

Dronen er enkel å ta i bruk. Når du starter å kjøre den, sier det seg selv hvordan det skal gjøres.
- Frank Ellingsen, OceanFront

Blueye partner Oceanfront 1-red
En av OceanFronts ansatte på inspeksjonoppdrag inne i et fjell. Photo: OceanFront


Sommeren 2020 ble OceanFront en autorisert Blueye Partner. Vi i Blueye ønsker Frank og OceanFront lykke til videre i satsingen og gleder oss til å fortsette samarbeidet med dem.

Ta kontakt