Fremveksten av ROV-tjenesteleverandører i klasseundersøkelser

fredag 10. mars 2023 / The Blueye office

I de siste årene har fjernstyrte undervannsfarkoster vokst betydelig, og deres kapasiteter, applikasjoner og etterspørsel har utvidet seg, noe som gjør de mye brukt i ulike undervannsmiljøer. Med det pågående digitaliseringen av operasjoner, har ROV blitt en praktisk og kostnadseffektiv løsning for en rekke tradisjonelle utfordringer på tvers av et bredt spekter av bransjer, inkludert akvakultur, olje og gass, shipping, forskning og sikkerhet.

I denne artikkelen dykker vi dypt inn hos en Blueye-kunde, Fakultetet for maritime studier i Rijeka som fikk Bureau Veritas godkjenning til å utføre undersøkelser i vann ved hjelp av ROV-er.

Klasseinspeksjon med ROV-er

International Association of Classification Societies (IACS) fører tilsyn med over 90 % av verdens lasteskip. Disse skipene trenger regelmessige undersøkelser for å oppfylle de nødvendige standardene og forbli i klassen. Undersøkelsene gjøres i vannet av sertifiserte personer for å sjekke skipene og sikre at de er trygge og følger reglene.

The Blueye drone inspecting a propeller on a vessel.
Blueye-dronen inspiserer et fartøy. Photo: Blueye Robotics

Mange tror ROV-en som brukes til undersøkelser trenger sertifisering, men dette er feil. Det er personen som utfører undersøkelsen som må sertifiseres. Den som kontrollerer ROV-en (piloten) må imidlertid ha nok opplæring og vite hvordan den skal brukes.

Fakultet for maritime studier i Rijeka godkjent for undersøkelser i vann

Den siste godkjenningen for undersøkelser i vann blant våre kunder er Fakultetet for maritime studier i Rijeka som har oppnådd en betydelig milepæl ved å få godkjenning fra Bureau Veritas for å utføre undersøkelser i vann ved bruk av ROV-er for ikke-propelldrevne og offshore-enheter. Reisen for å oppnå denne akkrediteringen begynte i mars 2022 med å utarbeide essensiell dokumentasjon og utvikle prosedyrer som oppfylte BVs krav. I oktober gjennomførte teamet en vellykket demonstrasjon av inspeksjon under vann ved Dalmont-verftet, som en BV-inspektør og representanter observerte.

University of Rijeka with Blueye ROV
Fakultetet for maritime studier i Rijeka med Blueye ROV. Photo: University of Rijeka

Deres harde arbeid og engasjement ga resultater, og 12. januar 2023 ble fakultetet for maritime studier i Rijeka autorisert for In-Water Surveys (IWS). Denne prestasjonen er en bemerkelsesverdig bragd og understreker fakultetets forpliktelse til fortreffelighet og kvalitetsservice av høy kvalitet.

Blueye ROV brukes i alle våre hovedaktivitetsområder: vitenskapelig forskning, utdanning og opplæring, og samarbeid med våre forretningspartnere. Vi er veldig stolte over å være en av de ledende institusjonene i Kroatia når det gjelder å fremme og anvende denne nye teknologien innen den maritime industrien.
- Lovro Maglić, førsteamanuensis, fakultet for maritime studier i Rijeka

University of Rijeka with Blueye ROV during inspection
Universitetet i Rijeka med Blueye ROV under inspeksjon. Photo: University of Rijeka

Første klasseundersøkelse med kun ROV planlagt til april

I 2021 ble Stein Maritime Consulting det første ROV-selskapet i Tyskland som fikk sertifisering fra Lloyds Register og Bureau Veritas (BV). Dette betyr at disse to klassesamfunnene gir Stein Maritime Consulting fullmakt til å gjennomføre undersøkelser med Blueye ROV-er.

Den siste utviklingen er at Stein Maritime Consulting, ved å utnytte deres ekspertise og sertifisering, vil gjennomføre første ROV-klasseinspeksjon i april med Blueye ROV-er.

Inspection by Stein Maritime Consulting
Stein Maritime Consulting ute i felt. Photo: Stein Maritime Consulting

Ditt profesjonelle ROV-utstyr

Blueye leverer profesjonelt ROV-utstyr med [live-streaming-evne](https://www.blueyerobotics.com/blog/share-live-drone-footage- i-microsoft-teams-møter). Dette betyr at inspeksjonen kan livestreames til eksterne interessenter og sentrale beslutningstakere i sanntid etter hvert som inspeksjonen finner sted, samt dokumentasjon av funn gjennom Blueye-rapporteringsverktøyet. Programvaren lar inspektørene generere og distribuere inspeksjonsrapporter i løpet av minutter etter at inspeksjonen er fullført.

SHORT-DESCRIPTION-OF-IMAGE-HERE
Inspeksjonsrapport ved bruk av dykkedata fra Blueye-appen.

Avslutningsvis, selv om det kan være for tidlig å hevde et betydelig skifte i normene for klasseundersøkelser, er det tydelig at ny teknologi kan utfordre tradisjonelle metoder. Med godkjenning fra organisasjoner som Fakultet for maritime studier i Rijeka, er det klart at Blueye ROV-ene har potensial til å forbedre klasseundersøkelser. Når vi fortsetter å utvikle verktøy som er til nytte for inspektører, ser vi frem til fremtiden for klasseinspeksjoner og ROV-er sin rolle på dette feltet.

Ta kontakt