Kommersielle dykkere og undervannsdroner utfører inspeksjoner av fortøyninger til havs

mandag 11. oktober 2021 / USA

Nylig gjennomførte V2 Subsea en undervannsinspeksjon i samarbeid med Oceanetci ved bruk av både dykker og undervannsdrone.

Undervannsinspeksjonen ble gjennomført for å planlegge forebyggende vedlikehold og inspeksjon av fortøyninger til havs. Til denne inspeksjonen ble det brukt både dykker og undervannsdrone. Dykkeren kontrollerte kjede- og utstyrsmålingene for å kunne bekrefte akseptable korrosjonsnivåer for belastningskravene. Undervannsdronen var med for å øke sikkerheten til dykkeren. Under inspeksjonen viste det seg at dronen kunne brukes til mer enn kun å være en ekstra sikring for dykkeren.

Undervannsdroner som et verktøy for kommersielle dykkere

Fortøyninger som ligger under vannoverflaten slites over tid, noe som fører til tap av styrke og deretter en redusert funksjon på hele fortøyningssystemet. Det er avgjørende å utføre hyppige visuelle inspeksjoner og handle når avvik oppdages for å sikre integriteten til flytende offshore -installasjoner.

V2 Subsea er leverandør av ulike teknologiske løsninger som er med på å bygge bro mellom innovativ teknologi og havindustri. En av kundene er Oceanetics, som blant annet er leverandør for de amerikanske myndighetene, som tilbyr løsninger og tjenester i røffe miljøer. Når Oceanetics skulle inspisere fortøyningene til vindturbiner i havet bidro V2 Subsea med sin Blueye Pro for å sikre dykkeren som skulle gjøre jobben.

Blueye Pro ga video- og datainnsamling over det normale omfanget av denne typen inspeksjon. - Dustin Varness, V2 Subsea

fortoyningsinspeksjon

En dykker inspiserer fortøyninger. Foto: Blueye Robotics

Kombinerer undervannsdronenes kamera med dykkerens hjelmkamera for å lage dykkelogger

Prosjektet med Oceanetics var en undervannsinspeksjon av fortøyninger for å verifisere den strukturelle integriteten til kjede- og forankringssystemet til vindturbiner. En slik inspeksjon må gjøres flere ganger i året. Når denne inspeksjonen var over, måtte dykkeren verifisere infrastrukturen til Oceanetics og gi både muntlig og skriftlig tilbakemelding i en dykkelogg - en standard prosedyre etter et dykk.

I tillegg til dykkerens kamera på hjelmen, fanget undervannsdronens kamera verdifulle foto-og videoopptak for teamet. Disse bildene ble delt internt i firmaet. Dykkeren er ekspert på hva han inspiserer, men flere øyne er alltid gunstige for beslutningstaking.

V2 Subsea fremhever det intuitive rapporteringssystemet fra Blueye som en stor ressurs, han mener det kan erstatte manuell rapportering etter et dykk. Når du eksporterer dykkerapporten fra Blueye -appen, får du raskt all informasjon du trenger. Å lage dykkerapporter manuelt krever menneskelige ressurser. Informasjonen i dykkerapporter avhenger av en persons mening og minne. Å dele rapporten direkte fra Blueye-appen er raskere, enklere og lettere å kontrollere. Rapporten viser bilder og video, inneholder informasjon om plassering, dybde og temperatur. Operatøren kan enkelt legge til notater som er relevante for inspeksjonen i den ferdige dykkeloggen.

Blueye App Reporting Steps

Blueye dykkerapport. Foto: Blueye Robotics

Skal man gjøre inspeksjoner in-house eller outsource tjenesten?

Å ansette dykkere har vært den tradisjonelle måten å inspisere på i mange år, og dykkere vil fortsatt ha en viktig rolle i undervannsinspeksjoner. Etter hvert som teknologien utvikler seg, vet vi at det kan være utfordrende å styre kursen i retning av innovasjon. Firmaene som tar i bruk denne teknologien vil garantert dra fordel av hyppigere og billigere inspeksjoner. Slik vi ser det, begynner flere og flere virksomheter å se økt ROI og forbedrede sikkerhetsforhold ved bruk av undervannsdroner. For mange av våre kunder har deres undervannsdrone allerede blitt et standardverktøy.

Dustin indikerer at alle som jobber innenfor de blå industriene bør ha en undervannsdrone i verktøykassen. Du vet aldri når en ulykke kan skje og da trenger du en drone som raskt kan settes ut for å visuelt inspisere og dokumentere eventuelle funn. En undervannsdrone er imidlertid ikke bare for nødssituasjoner. Den kan og bør brukes i den daglige driften til ethvert kommersielt dykkerfirma. Med en undervannsdrone vil teamet ditt spare dyrebar dykketid, og menneskelig kapital kan brukes til mer kritiske jobber der det er behov for arbeidskraft. I mange tilfeller er undervannsdroner et sikrere og raskere alternativ for raske visuelle inspeksjoner. Kommersielle dykkere har en begrenset mengde dykketid. Ved å bruke en undervannsdrone for noen av inspeksjonsjobbene, vil de spare denne dykketiden for andre aktiviteter, som gir høyere inntekter.

offshore mooring inspection blueye

Fortøyninger Foto: V2 Subsea med Blueye Pro

Blueye mener ikke at det er enten eller. Det er fordeler og ulemper med både dykkere og undervannsdroner, og vi trenger dem begge for å fullføre ulike oppgaver. Enkelt sagt: undervannsdroner vil aldri erstatte mennesker, men de kommersielle dykkerne som tar i bruk droneteknologi vil være både mer effektive og mer fleksible enn de som ikke velger å tilpasse seg det endrede inspeksjonsmiljøet.