Generer rapporter ved hjelp av Blueye appen

fredag 26. juni 2020 / Blueye Office

Vi i Blueye har som mål å gi kundene våre friksjonsfri tilgang til eiendeler og infrastruktur under vann. Men, det å få tilgang til å se under vann er bare første del av puslespillet. Kundene våre har behov for å dele bilde, video og data med kolleger, eksterne eksperter, eller interne eller eksterne interessenter.

Vi har tidligere skrevet om hvordan det er mulig å dele direktebilder fra dronen i et Microsoft Teams møte. I noen sammenhenger er dette en ideell løsning, mens i andre tilfeller er en tradisjonell rapport bedre egnet.

Blueye Report Generation Banner
Blueye App v2 har funksjonalitet for generering av rapporter.

I dag lanserer vi den mest omfattende oppdateringen av Blueye appen så langt. En av de viktigste nye funksjonene i denne oppdateringen, er muligheten til å generere inspeksjonsrapporter som et PDF eller Word dokument.

Du kan dele dokumentet direkte fra din mobile enhet, eller du kan bruke den som et utgangspunkt som du så ferdigstiller i Microsoft Word.

Blueye appen og Microsoft Word side om side på en iPad Pro.
Blueye appen og Microsoft Word side om side på en iPad Pro.

På bildet over ser du Blueye appen kjørende side om side med Microsoft Word på iPadOS. En droneoperatør kan redigere og ferdigstille rapporten direkte på en mobil enhet. Denne muligheten til å kunne bruke andre apper på samme enhet som brukes til å operere dronen, er en av fordelene ved at Blueye har valgt å basere seg på iOS og Android plattformen.

Du kan bruke en digital penn på iPad eller Android nettbrett til å tegne eller notere direkte i rapporten.
Du kan bruke en digital penn på iPad eller Android nettbrett til å tegne eller notere direkte i rapporten. På den måten kan du fremheve viktige funn på bildene. Annoteringer du gjør blir lagret i PDF eller Word dokumentet.

Blueye appen kommer med en standard rapport mal designet av Blueye teamet. Malen inneholder nøkkelinformasjon fra dronen, informasjon om sted og tidspunkt, en dybdegraf, og bilder og skjermbilder tatt under et inspeksjon.

Skjermbilde av en rapport generert med standard rapportmal.
Skjermbilde av en rapport generert med standard rapportmal.

Dersom standardmalen ikke dekker dine behov er det mulig å lage din egen tilpassede mal i Microsoft Word.

Du legger til dynamiske felter som Word flettefelter, eller spesielle tagger definert av Blueye. Du kan og sette av plass eller legge inn felter som skal fylles ut av droneoperatøren etter at rapporten er generert. Du finner mer informasjon om hvordan generere rapporter eller hvordan lage din egen rapportmal i Blueye Help Center.

Eksempel på en tilpasset rapportmal til venstre, og den genererte rapporten til høyre. Dette er ikke en reel rapport, men et eksempel laget av Blueye under testing av funksjonaliteten.
Eksempel på en tilpasset rapportmal til venstre, og den genererte rapporten til høyre. Dette er ikke en reel rapport, men et eksempel laget av Blueye under testing av funksjonaliteten.

Dersom standardmalen ikke dekker dine behov er det mulig å lage din egen tilpassede mal i Microsoft Word.

Vi i Blueye anerkjenner faktumet at det å ha mulighet til å se under vann bare er første steg. Det å innhente og bearbeide data, for så å enkelt kunne dele dette videre, er essensielt for organisasjoner som ønsker å ta i bruk droner i sin daglige drift.

Denne oppdateringen er bare begynnelsen, og et steg på veien mot vår målsetning om å gjøre undervannsinspeksjoner så friksjonsfrie som mulig. Vi vil fortsette å videreutvikle både Blueye Appen, og programvaren som kjører på selve dronen, basert på tilbakemeldingene vi får fra våre kunder. Kom gjerne med innspill på den offisielle brukergruppen på Facebook, eller via kontaktskjemaet på nettsidene våre.

Vi vil fortsette å videreutvikle både Blueye Appen, og programvaren som kjører på selve dronen, basert på tilbakemeldingene vi får fra våre kunder.

Ta kontakt med vårt salgsteam dersom du ønsker å lære mer om hvordan Blueye kan hjelpe din organisasjon med å få friksjonsfri tilgang til eiendeler og infrastruktur under vann.

Document Icon

Eksempelrapport generert ved hjelp av Blueye appen

Format
application/pdf
File size
2.57 MB
Download Document