Gjør bedre undervannsinspeksjoner med droner

tirsdag 13. oktober 2020 / The Blueye Office

I de fleste maritime næringer må inspeksjoner under vann gjøres hyppig, og i noen tilfeller daglig. Ettersom disse inspeksjonene er nødvendige, burde du ikke ha det beste verktøyet tilgjengelig for å gjøre prosessen så friksjonsfri som mulig?

Oppgrader inspeksjonsverktøykassen

Har du noen gang tenkt over hvordan du kan forbedre arbeidsflyten i den daglige driften, for eksempel inspeksjon av fartøy eller merder? Eller enda viktigere, er de nåværende verktøyene du bruker de beste for den aktuelle jobben?

Et bra inspeksjonsverktøy kan gi deg riktig dokumentasjon og forbedre arbeidsflyten din, både når det gjelder tidsforbruk og nøyaktighet for fremtidige beslutninger. Mini-ROV-markedet vokser stadig, og bruken av undervannsdroner og mini-ROV for å gjennomføre inspeksjoner blir stadig mer vanlig. Inspeksjoner gjort med droner har et stort potensiale, både når det gjelder tilgjengelighet og datahåndtering.

Gi større tilgang

Undervannsdronen gir den som inspiserer et fortrinn når det gjelder nærhet til objektet. Årsaken er dronas tilgjengelighet til områder der menneskelige dykkere kan ha problemer med å nå, samt områder som utsetter mennesker for unødig risiko. For eksempel har dronen blitt brukt til å inspisere vannkvaliteten i reservoarer og dammer, da dronens størrelse og enkle manøvreringsevne gir større tilgang til smale rørledninger og undervannskonstruksjoner.

Blueye drone inspiserer vannverk
Undervannsdronen som utfører inspeksjoner inne i et UV-vannforvaltningsanlegg. Photo: Blueye Robotics

Reduserer kostnad og nedetid

Inspeksjoner nødvendige, men de tar også tid og er ofte ressurskrevende. Spesielt i bransjer med mange forskrifter, er byråkrati og papirarbeid en del av arbeidshverdagen. Å gjøre inspeksjoner effektivt og målrettet er derfor en viktig suksessfaktor.

Blueye-dronen er klar til bruk på få minutter, noe som reduserer tiden brukt på operasjonen. Videre kan riktig planlegging før selve inspeksjonen også minske tiden du bruker på jobben. Ved å eliminere risikoen forbundet med å leie inn menneskelige ressurser, unngår du også nedetid på system og maskiner.

Screengrab fra videoopptak av et tau som sitter fast i propellen. Photo: Blueye Robotics
Blueye-dronen inspiserer tanker og kjøleanlegg på Deep Energy-fartøyet. Photo: Blueye Robotics

Dykkere tar lang tid å organisere i forbindelse med skroginspeksjoner. Vi må også stenge av thurustere når dykkere skal ned langs båten. Med Blueyedronen sparer vi tid og eliminerer all den risikoen og utgiftene forbundet med dykkere .
- Archie Nicholson, sjefingeniør i TechnipFMC

Optimaliset arbeidsflyt når du inspiserer

Blueye utvikler systemer for at undervannsdronen skal kunne utføre inspeksjoner av høy kvalitet uten problemer. Med et slikt verktøy for hånden har du et trygt og kostnadseffektivt alternativ til å gjennomføre både rutinemessige inspeksjoner og inspeksjoner som haster. Dermed unngår du å stenge ned maskineri som kan være tilfellet vedtradisjonelle inspeksjonsmetoder.

Inspeksjonsprosess ved bruk av en Blueye-drone:

Ved å dele arbeidsflyten inn fire trinn, har du en organisert og klar plan for operasjonen. Integrering av Blueye-dronen som et verktøy i denne prosessen vil redusere den totale tiden og ressursene du bruker på oppgaven.

  1. Forberede dykket: Klargjøring krever for eksempel en dykkeplan, tilgang til tegninger av objektet under inspeksjon, og forståelse av ønsket resulatet. Dronen krever lite eller ingen forberedelser før den tas i bruk. Å bruke drone til å utføre inspeksjoner kan derfor redusere tiden som brukes på denne delen, og fjerne behovet for overdreven papirarbeid og nedstening av maskiner.
  2. Sette i gang: Du kan ta i bruk dronen øyeblikkelig ved å trykke på noen knapper og senke den i vannet. Dronens brukervennlighet gjør det også mulig for alle å utføre inspeksjonen. Du trenger derfor ikke å bruke ressurser og tid på å hente spesialiserte ROV-piloter til nettstedet.
  3. Inspeksjoen: Den faktiske gjennomføringen av inspeksjonen kan gjøres ukomplisert. Effektiviteten forbedres selvfølgelig med en klar inspeksjonsplan med mål og interessepunkter. Gjennom live streaming-funksjonen kan piloten involvere eksterne beslutningstakere i sanntid for å samarbeide eksternt og redusere tiden brukt på å treffe en beslutning.
  4. Rapport: Etter dykket kan du generere presise rapporter med Blueye-appen. Rapportene kan deles direkte med kolleger og samarbeidspartere for gjennomgang.

Enkel rapportering

Å se under havoverflaten er en ting, men å innhente og etterbehandle relevant informasjon er minst like viktig i inspeksjonsprosessen. Muligheten til å overføre opptak fra dronen i sanntid ved hjelp av Microsoft Teams kan ofte være en optimal løsning. I andre sitasjoner kreves en mer tradisjonell rapportering.

Blueye-appen generere en inspeksjonsrapport som et PDF- eller Word-dokument, og gir et enkelt og effektivt system for deling av innhentet data. Rapporten kan inneholde viktige data for telemetri, informasjon om dato og sted, et dybdekart og eventuelle bilder som er tatt under inspeksjonen. Du kan dele dokumentet direkte fra mobilenheten din, eller du kan fullføre den i Microsoft Word.

Rapport generert i Blueye-appen og eksportert som et Word-dokument. Photo: Blueye Robotics

Blueye har et øye for å gi verdi til kundene, ikke bare i form av å spare penger, men også ved å gi øyeblikkelig informasjon som gir grunnlag for beslutninger - ikke bare til den som inspiserer, men til alle involverte, enten de på selve inspeksjonsstedet eller på kontoret.
- Jan Taudal, teknisk salgssjef i Navadan

Ved å fjerne friksjon i kommunikasjonen før, under og etter inspeksjonen, øker dronen og dens rapporteringsapplikasjon kvaliteten på det endelige resultatet. Blueye-dronen reduserer derfor risikoen betraktelig med tanke på informasjonstap.

Videooverføringen fra Blueye-dronen ble delt direkte i et MS Teams-møte. Photo: Blueye Robotics

Fortatt videreutvikling av nye funksjoner og oppdateringer

Covid-19 har vært utfordrende for mange bedrifter. Pandemien har avslørt det økende behovet for verktøy som er tilrettelagt og tilpasset situasjonener med fysisk avstand. Eksterne løsninger har vist seg å være viktige metoder for å fortsette daglig drift i de fleste bransjer.

Implementering av Blueye mini-ROV i operasjonene dine kan bidra til å lette noen av de logistiske utfordringene, med gjeldende reiserestriksjoner og sosial avstand. Vi ønsker å muliggjøre en mer uavhengig og ekstern arbeidsmåte. Blueye har fokusert på å forbedre digitale løsninger med rapporter i appen og live streaming-funksjoner. Dette er retningen Blueye vil fortsette å utvikle seg; for å gi deg de nødvendige verktøyene for nåværende tider og for fremtiden.

Rapporteringsfunksjonen er bare begynnelsen, og en del av vår garanti for å gjøre undersjøiske inspeksjoner så friksjonsfrie som mulig.
- Blueye Software TeamØnsker du å vite mer?

Ser du etter mer informasjon? Sjekk andre relevante bloggartikler eller ta kontakt med våre bransjeeksperter!

Rapporteringsartikkel Fjernkontroll Artikkel Se alle Blueye-artikler Start en samtale

Snakk med en industriekspert