Roboter som hjelper roboter - kan fremtidig forskning og inspeksjoner under vann utføres av en ROV integrert på en USV?

torsdag 16. september 2021 / Trondheim, Norway

Se for deg at du tar prøver i Arktis og du nærmer deg et farlig isfjell. Plutselig oppstår det et behov for å dykke ned å undersøke et interessant objekt. Ville det ikke være deilig å bare slippe ned en undervannsdrone på trygg avstand, uten å måtte tenke på at det isfjellet kan rase ned når som helst?

Hvilke operasjoner kan et ubemannet kjøretøy (USV) og en undervannsdrone få til sammen?

USV-er kjører på vannoverflaten og betjenes gjennom programvaresystemer, eller programmeres til å følge en definert kurs, slik som robotgressklippere. Undervannsdroner kjører slik som navnet tilsier, under overflaten, og styres av en operatør på land. Ved å kombinere en USV og en undervannsdrone kan du utvide området du henter inn data fra eller overvåker.

Tidligere i år annonsere Reach Subsea (i samarbeid med Kongsberg Maritime og Massterly) noen av deres planer rundt et prosjekt som de kaller Reach Remote.

Den første fasen av prosjektet er å introdusere ubemannede kjøretøy (USV) som er dedikert til landmåling, inspeksjon og enkle reparasjonsprosjekter. USV-ene vil tjene som mobile kraftbanker, datasentre og kommunikasjonsmoduler for ROV-er. Både det ubemannede kjøretøyet og ROV-ene opereres fra et landkontrollsenter. - Reach Remote Project

Reach Subsea ser for seg at prosjektet Reach Remote kan brukes spesielt i offshoresegmenter som oljerigger og vindparker. De ser også et potensiale for løsningen deres i andre markeder, for eksempel innen havbruk, undersjøisk gruvedrift og miljøovervåking.

Illustrasjon av Artifex-prosjektet.
Illustrasjon av Artifex-prosjektet. Foto: SINTEF

SINTEF, en anerkjent norsk forskningsinstitusjon, har gjennom sitt Artifex-prosjekt sett på hvordan USV-er kan være transportør av både undervanns- og luftbårne farkoster for fjerndrift ved oppdrettsanlegg.

Prosjektet oppnådde fantastiske resultater ved å utvikle robotteknologi som kan gjøre inspeksjoner ved oppdrettsanlegg mer systematiske og autonome. Dette kan bidra til å begrense kravene til bemanning på stedet og potensielt overlate flere oppgaver til eksterne aktører. - sintef.no

Kan en Blueye undervannsdrone integreres i en USV?

Under Aqua Nor 2021 holdt vi et arrangement sammen med Maritime Robotics, et annet Trondheim-basert teknologiselskap. Sammen inviterte vi vårt nettverk til å møtes for å høre oss fortelle om et felles prosjekt.

Blueye undervannsdrone sjøsettes. Otter USV kjører i bakgrunnen.
Blueye undervannsdrone sjøsettes. Otter USV kjører i bakgrunnen. Foto: Blueye Robotics

Maritime Robotics' avanserte teknologi gir mulighet for datainnsamling både høyt oppe i luften og dypt nede under vannoverflaten. Produktene de leverer, som Otter og Mariner USV-er, brukes i dag av kjente organisasjoner som Storbritannias Royal Navy, det Norske Forsvaret samt forskere fra ulike universiteter. De viktigste bruksområdene produktene deres dekker er kartlegging av havbunn, miljøovervåking og overvåkning av havner.

Illustrasjon av en Blueye ROV integrert på Otter USV.
Illustrasjon av en Blueye ROV integrert på Otter USV. Foto: Maritime Robotics

Studenter fra Norges tekniske- og naturvitenskaplige universitet (NTNU) har videreført Artifex-prosjektet ved å se på hvordan en Blueye undervannsdrone kan integreres og sjøsettes fra en Otter USV. Det er flere tilfeller hvor en USV ikke vil være nok for å fullføre operasjonen, eller hvor operasjonen vil innebære å sette en ROV-operatør i fare ved sjøsetting av en undervannsdrone.

En undervannsdrone fra Blueye kan dykke ned til over 300 m og dele direktesendte videoopptak via Microsoft Teams. På vår nyeste modell, Blueye X3 er det mulig å koble til eksternt utstyr som manipulatorer som gjør det mulig å ta prøver og hente opp gjenstander fra havbunnen.

Illustrasjon av en Otter USV som sjøsetter en Blueye undervannsdrone.
Illustrasjon av en Otter USV som sjøsetter en Blueye undervannsdrone. Foto: Maritime Robotics

Det pågår mange interessante utviklingsprosjekter innen det marine robotikkfeltet. Selv om det overnevnte prosjektet med Maritime Robotics er i en tidlig fase, er det begynnelsen på en spennende fremtid for fjernstyrte undervannsinspeksjoner og datainnsamling.