Universitetet i Tromsø bruker undervannsdroner til feltarbeid og havforskning

onsdag 9. juni 2021 / Tromsø, Norge

Marinbiologer fra hele verden benytter seg av undervannsdroner fra Blueye til bruk i utdanning og til havforskning. Blant en av brukerne finner vi forskere og studenter ved Universitetet i Tromsø, som i fjor kjøpte flere Blueye Pro droner til bruk i undervisning. For å lære mer om hvordan de benytter seg av undervanns ROV-er (remotely operated vehicles) til utdanning og forskning har vi tatt en prat med Emily Joanne Venables og Jørgen Berge, som begge jobber ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Nye områder blir tilgjengelige med droner

En av de største fordelene med små undervannsdroner er at de kan nå områder som både er problematiske og risikable for mennesker å komme frem til. Med en undervanns ROV kan studenter og forskere ved UiT samle verdifull data under havisen, selv i komplett mørke. Undersjøisk kartlegging med ROV-er gjør havet mer tilgjengelig, spesielt i tidevann- og grunne soner, forklarer Jørgen Berge.

Disse verktøyene er essensielle, de åpner en ny verden for studentene.
- Jørgen Berge, UiT.

Studenter på UiT ser på undervannsbilder fra en Blueye drone på en ipad
Studenter fra Universitetet i Tromsø på feltarbeid. Foto: Blueye Robotics

Jørgen Berge er dykker og professor i marinbiologi. Han har brukt Blueye ROV i lang tid. En ROV kan ikke erstatte dykking under vann med profesjonelle dykkere, men en ROV er det nest beste alternativet, forklarer Jørgen. Blueye droner er svært brukervennlig og veier kun 9kg. Dette gjør den til et utmerket verktøy for daglig bruk og gir studentene mulighet til å delta i forskningsprosjekter.

Live kameraopptak

I UiT's arktiske- og marinbiologiske avdeling finner du Emily, en ingeniør med lidenskap for havet. Hun tar ofte studentene sine med på feltarbeid for å observere den lokale økologien. På Sydspissen, som er på sørspissen av øya Tromsø, studerer de tidevannssonen. ROV-er gjør det enkelt å samle nøyaktige data og observere levende organismer i sjøen. Med Blueye får de live kameraopptak som studentene kan se på sine egne skjermer, ved å koble telefoner eller nettbrett til ROV-ens WiFi.

Det mest spennende dykket jeg har hatt med dronen var på Engenes. Den var nede på 300 meter, og vi så dypvannskoraller. Det var fasinerende å ha et så klart bilde, så dypt og så raskt!
- Emily Johanne Venables, UiT.

En UiT student ser på undervannsbilder fra en Blueye drone på en ipad
En student holder i en ipad som viser undervannsbilder. Foto: Blueye Robotics

Videostrømmen fra Blueyes undervannsdroner kan deles i sanntid med flere personer på flere enheter, og alt foregår online. På denne måten kan oppdagelser deles med flere. Les hvordan du kan strømme direkte til møter via Microsoft Teams.

ROVen Blueye X3 som en sensorbærende plattform

Sammen med forskere fra NTNU har Jørgen gjennomført betydelig feltarbeid på Svalbard. Før de anskaffet en Blueye ROV, måtte de fysisk dykke ned i det iskalde og mørke vannet. Bruk av ROV-er har forbedret måten de samler data på. Forskere går bort fra manuell forskning og prøvetaking, mot mer teknologiske og avanserte plattformer som undervanns ROV-er og AUV-er (autonomous underwater vehicles). Disse verktøyene gir rom for forskjellige forskningsstrategier, repeterbar prøvetaking og større tilgang til undersjøiske miljøer. Undersøkelser med flere kjøretøyer har blitt avgjørende for datainnsamling. Det gir mer tilgang, mer data og gjør prosessene mer effektiv.

Undervannsbilder fra en Blueye ROV på Sydspissen i Tromsø
Blueye dronebilder fra Sydspissen i Tromsø. Foto: UiT

Blueye X3 gjør det mulig for forskere å koble til eksternt utstyr som sensorer og manipulatorer. Blueye er ikke lenger bare en kameraenhet. X3 er en sensorbærende plattform som vil øke datainnsamlingen og tilgjengeligheten i havmiljøet. ROV-er kan operere i fullstendig mørke, noe som gir forskere et nytt perspektiv og syn på organismer de studerer. Blueye X3 vil gi oss samme mulighet som store kjøretøy, sier Jørgen.

Blueye X3 ROV utstyrt med en gripearm fra Blueprint Lab
Blueye X3 med gripearm. Foto: Blueye Robotics

Sammenlignet med dykkere vil X3 gi oss mer tilgang, mer data og gjøre undersøkelser mer effektive. Det er også et tryggere alternativ når vi dykker under havisen i mørke forhold.
- Jørgen Berge, UiT.

Ta kontakt