Hvorfor COVID-19 har hjulpet oss som en leverandør av undervannsdroner

tirsdag 18. august 2020 / Blueye-kontoret

Blueye ble også hardt rammet av ringvirkningen av COVID-19. Nå som vi ikke kunne reise å besøke våre kunder måtte vi kjapt finne nye måter å kommunisere på. Personlig har jeg brukt mye av tiden min til å snakke med flere kunder gjennom våre populære Blueye webinarerer. Dette har gjort at jeg kan nå ut til et større publikum, og vi har fått etablert et bredere nettverk av Blueye Partnere.

Jeg har sett en endring i kundenens prioriteringer: alle som jobber med salg må kjempe for oppmerksomheten i dagens marked. Å selge ny teknologi og nye måter å jobbe på krever både dedikasjon og stå-på-vilje, spesielt nå.

For en tid tilbake sa en analytiker fra et globalt maritimt selskap til meg:

Henri, Vinneren i markedet for undervannsdroner er det firmaet som hurtigst gir tilgang til inspeksjonsdata.

Dette betyr at et Performance Team i Europa kan få øyeblikkelig tilgang til inspeksjonsdata som video og bilder, selv om inspektøren er fra en ekstern organisasjon i et annet land. Dette har kvernet i tankene mine siden den gang.

Fra dag én har Blueye sin misjon vært å hjelpe våre kunder med å få friksjonsfri tilgang til å se under havoverflaten.

Noen ganger betyr det at en sikkerhetsingeniør kan se på sine eiendeler under vann uten å tilkalle et dykkerteam, og andre ganger betyr det at et dykkerteam kan dokumentere arbeidet de utfører, det kan til og med erstatte et fysisk dykk. For et norsk shippingselskap betyr det at overstyrmann kan diskutere med flåtesjefen om det er nødvendig med rengjøring av skroget. De kan også inkludere klasseselskapene eller myndigheter hvis det er nødvendig. Mulighetene med live streaming av undervannsinspeksjoner er uendelige og det er med på å gjøre arbeidshverdagen enklere for deg som driver med inspeksjoner under vann.

Under utbruddet av COVID-19 har behovet for online live streaming eksplodert, det gjelder også live streaming av inspeksjoner under vann. Og her har Blueye utviklet et system som gjør at du kan streame inspeksjonen direkte i Microsoft Teams med en eller flere deltakere.

Jeg er imponert over hvor kjapt det tekniske teamet hos oss i Blueye lanserte funskjonen som gjør det mulig å bruke Microsoft Teams for live streaming av undervannsinspeksjoner. En av styrekene til Blueye er at dronen styres fra en standard iOS eller Android app. På den måten blir Blueye appen en del av et større økosystem hvor vi kan integrere med andre apper som Microsoft Teams.

Microsof Teams + Blueye Banner

Se for deg at en inspektør i Singapore skal inspisere skroget på fartøyet for begroing samtidig som han kommuniserer og viser direktebilder gjennom Microsoft Teams (uten ekstern maskinvare) direkte til et ytelsesteam i Oslo, og muligens til og med til leverandører av skipsmaling. De siste månedene har tilgangen til det som er under vannoverflaten tatt et stort steg i riktig retning.

Verdiforslaget er tydelig. ROI er tilstede. Droner er fremtiden, og de er her allerede i dag. Neste steg er å se på det operasjonelle. Hvordan får du flere undervannsdroner i vannet? Hvordan blir du vant til å inspisere oftere? Hvordan involverer du relevante parter til det samme møtet for å analysere bildene av det som finnes under overflaten? Hvordan vil du ta bedre beslutninger? Jeg kan se at bruken av undervannsdroner stadig øker, og jeg gleder meg til å se kundene våre få flere og flere fordeler av dem.