Hvorfor bruke mini-ROV i maritim minerydding?

torsdag 17. desember 2020 / Trondheim

I en konflikt- eller terrorsituasjon kan maritime improviserte eksplosive enheter (IED) og limpet-miner være en trussel for militære og sivile fartøy, havnens infrastruktur under vann, samt offshore-installasjoner. Ved bruk av mini-ROVer vil kostnadene for hver inspeksjon reduseres drastisk. Dette muliggjør hyppigere inspeksjoner som gir bedre oversikt, samtidig som det minimerer risikoen for menneskeliv.

Søk etter miner og ukjente objekter

«Maritime IED» brukes både av terrorister og maritime spesialstyrker. Når et uønsket objekt er oppdaget, kan man ha begrenset med tid på å identifisere enheten, beskytte personell og gjøre enheten trygg. Hvis enheten detonerer, kan det forårsake alvorlig skade og i ytterste konsekvens føre til tap av liv eller materielle verdier. Slike hendelser kan potensielt nå internasjonale medier og deretter påvirke publikums tillit til maritim sikkerhet. Et eksempel på dette er den norske oljetankeren "Front Altair", som ble utsatt for et slikt angrep i 2019, les artikkelen her. Miljøforurensning kan også være en alvorlig konsekvens av en slik hendelse.

Burning Ship in Red Sea
Brennede skip i Rødehavet Foto: EPA / BBC.com

Reduser risiko med hyppigere inspeksjoner og søk

Hyppige undervannsinspeksjoner er nødvendig for å redusere risikoen for et angrep under vann. Vanligvis er dykkere brukt til å utføre disse inspeksjonene, men vi mener at det i mange tilfeller vil være mer effektivt å gjøre den samme jobben med en mini-ROV. Å bruke dykkere til IED-søk og havnerydding er både risikabelt og tidkrevende.

Med mini-ROV for visuell inspeksjon er det mange fordeler:

  • Eliminer risikoen for tap av menneskeliv.
  • Mer personell, som menige i førstegangstjenesten eller Heimevernet, kan nå utføre undersøkelser under vann uten sertifisering eller spesiell opplæring.
  • Man kan søke oftere da kostnaden er en brøkdel.
  • Rapportering kan systematiseres rett fra styringsenheten.

Fjerning av farlige objekter

Diving Operation Overview
Fjerning av Kongsberg missiler fra Helge Ingstad filmet med blueye drone. Foto: The Norwegian Armed Forces

Når truslene er identifisert, begynner jobben med å fjerne objektet på en trygg måte. Å ha muligheten til å nærme deg objektene med en robot gir deg mer tid til å planlegge grundig, og lar deg få verdifull innsikt i jobben som skal utføres. Under fjerningsoperasjonen er dronene godt egnet til å gi et oversiktsbilde av dykkerne, noe som gjør det lettere å observere og koordinere fra «topside».

Under løfteoperasjonen av den sunkne fregatten, Helge Ingstad, brukte den norske marinen Blueye-droner for å veilede minedykkerne da torpedoene ble hentet ut fra skroget. Disse ble senere detonert i et trygt område, slik at selve løfteoperasjonen kunne starte. Se et sammendrag av operasjonen i videoen nedenfor.

Detonation of explosives
Destruering av missiler fra Helge Ingstad. Foto: The Norwegian Armed ForcesVil du vite mer om en undervannsdrone er det rette verktøyet for dine behov? Bestill en online demo med en av våre droneeksperter for å se dronen i aksjon, samt lære mer om hvordan undervannsdroner kan brukes i ditt arbeid.

Book en online demo