Utforsker anvendelser av ROV på dykkerskolen ved Høgskulen på Vestlandet

onsdag 31. mai 2023 / Blueye-kontoret

Teknologisk fremgang har spilt en avgjørende rolle i å forbedre sikkerheten, effektiviteten og produktiviteten innenfor yrkesdykking. En slik innovasjon som skaper omtale i bransjen, er bruken av ROV-er. Høgskulen på Vestlandet, en fremtredende dykkerskole i Norge, har integrert Blueye ROV-en i sin drift og drar nytte av en rekke fordeler.

Høgskulen på Vestlandet dykkerskole fikk sin første Blueye Pioneer ROV i 2018, og den ble oppgradert til Blueye Pro med justerbart objektiv. Blueye ROV-en brukes hovedsakelig til å overvåke og observere studentene deres under vann.

Photo by HVL Dykkerutdanningen
Studentene blir overvåket av instruktører ved hjelp av Blueye ROV. Foto: Kjartan Lerøen, Høgskulen på Vestlandet Dykkerutdanningen

ROV for å overvåke studenter under vann

Dykkerskolen bruker ROV-en til å overvåke og observere studentene sine under vann. Selv om dykkerne har kameraer på hjelmene sine, er den omfattende visuelle oversikten som ROV-en gir, uvurderlig. Evnen til å følge med på studentene uten at en instruktør er fysisk til stede i vannet, forbedrer sikkerheten og veiledningen.

De største fordelene med Blueye dronen er at den er ekstremt enkel å sette opp klar til dykk, meget enkel å operere/kjøre med en Ipad eller Iphone, og det er enkelt å overføre bilder/video til telefon eller pc. Batteritiden er bra til vårt bruk.
- Kjartan Lerøen, Instruktør ved Høgskulen på Vestlandet Dykkerutdanningen.

I situasjoner der studentene utfører aktiviteter som sveising eller brenning, gir ROV-en instruktørene en klar oversikt, slik at de raskt kan identifisere feil og gjøre nødvendige korrigeringer. Det at man kan følge med på dykkerne i sanntid, bidrar til bedre læringsutbytte og reduserer tiden som går med til å rette opp feil.

Photo by HVL Dykkerutdanningen
Elever som utfører sveising under vann, filmet med Blueye Pro. Foto: Kjartan Lerøen, Høgskulen på Vestlandet Dykkerutdanningen

Vi har klart å lage enda bedre videoer med dronen. Både til undervisning og markedsføring!
- Kjartan Lerøen, Instruktør ved Høgskulen på Vestlandet Dykkerutdanningen.

Verdien av undervanns-ROVer ved yrkesdykking

Basert på erfaring har Høgskulen på Vestlandet dykkerskole stor tro på at undervanns ROV-er er svært verdifulle verktøy som positivt påvirker yrkesdykkernes arbeid. ROV-ene fungerer som et supplerende sikkerhetstiltak og gir dykkerne et ekstra sett med øyne under vann. Det at dykkerveilederne får et helhetlig bilde av dykkeroperasjonene, utgjør en betydelig forbedring av sikkerheten og det generelle resultatet av operasjonene.

Dykker som støper fundament under vann observeres av instruktører med Blueye Pro.

Erfaringen til dykkerskolen viser at selv om ROVer ikke er ment til å erstatte yrkesdykkere, spiller de en avgjørende rolle i å supplere dykkernes ferdigheter og kapasiteter.

Etter vår mening handler det ikke om undervannsdroner mot mennesker. Det er fordeler og ulemper med både dykkere og undervannsdroner, men vi trenger begge deler for å utføre ulike oppgaver. Undervannsdroner vil ALDRI erstatte mennesker, men yrkesdykkere som tar i bruk teknologi som droner vil være mer effektive og fleksible enn de som velger å ikke tilpasse seg de utviklende inspeksjonsmetodene.

Er du interessert i å lære mer om hvordan undervannsdroner kan brukes i din virksomhet?

Kontaktskjema