Østerbø kraftverk - planlegging av utslagssalve ved hjelp av undervannsdrone og 3D-modellering

onsdag 4. mars 2020 / Nykjevatnet, Bjordal, Norge

Sogn og Fjordane Energi Produksjon AS (SFE) er godt i gang med bygging av Østerbø kraftverk i Sognefjorden. Kartlegging av geologi, samt monitorering av sonderboring og injeksjon ved utslag ble gjort med undervannsdrone fra Blueye. Bruken av helt ny teknologi sammen med 3D-modellering av geologi har gitt gode resultater for prosjektgjennomføringen.

Fra pilotkunde til proffkunde

Blueye møtte SFE for første gang tidlig 2018 under en demonstrasjon av prototypen Blueye Pioneer her i Trondheim. De så fort for seg ulike bruksområder med undervannsdronen og ble med i et pilotprogram før produktet ble lansert på markedet i slutten av 2018. I tiden etterpå har SFE blant annet benyttet dronen under byggingen av Østerbø kraftverk. Her har fotogrammetri fra undervannsvideo vist seg å gi svært gode resultater for prosjektarbeidet som tidligere ikke har vært mulig å få til.

SFE sammen med deres Blueye undervannsdrone
Sogn og Fjordane Energi sammen med sin Blueye undervannsdrone Foto: Sogn og Fjordane Energi

Prosjektet Østerbø vannkraftverk

SFE har i all hovedsak benyttet undervannsdroner for å kartlegge geologi, utfall av sonderboring og monitorering av injeksjon ved utslag på 75 meters dyp på Nykjevatnet i Sogn og Fjordane. Østerbø vannkraftverk skal stå ferdig på sørsiden av Sognefjorden sommeren 2020. Ved sluttføring av den 7 km lange tunellen ble Blueye Pioneer også benyttet for å monitorere selve utslagssalven, noe som viste seg å være i overkant optimistisk for utstyret da trykket fra tunellen tok med seg dronen (se video). Dronen så imidlertid ut til å tåle selve salven helt fint, og opptakene de fikk tatt er av stor verdi for fremtidige prosjekter.

SFE i båten på Nykjevatnet
SFE i båten klar for inspeksjon på Nykjevatnet Foto: Sogn og Fjordane Energi
Blueye Pioneer i vannet på Nykjevatnet
SFE påmonterte Blueye Pioneer med ekstra lys (10 000 lm) før de dykket ned til 75 m Foto: Sogn og Fjordane Energi
Sonderingsborr under vann
Sonderingsborr på 76 m Foto: Sogn og Fjordane Energi

Fotogrammetri fra undervannsvideo

Arbeidet med håndtering av både undervannsdrone og fotogrammetri har vært gjennomført uten innleid spesialkompetanse, og kun blitt gjort av SFE sine egne ansatte uten ekstra opplæring.

Dette gjør kunnskapsinnhenting relativt billig og enkelt tilgjengelig. Kartlegging ved hjelp av undervannsdrone og 3D-modellering er banebrytende og har ikke blitt brukt i denne typen arbeid før så vidt jeg kjenner til.» . -Øystein Kristiansen, Kraftanalytiker, SFE

3D fotogrammetri av sonderingsborr
3D modell av sonderingsborr Av: Sogn og Fjordane Energi

Fordelen med å lage fotogrammetri for SFE var spesielt det å få en oversikt over volum og avstander ved å bruke sonderborr som holdepunkter. Ved opptak av lyd (fra påmontert GoPro) kunne SFE også videreformidle informasjon om luftlommer i fjellet – noe som måtte tettes før utslagssalven.

Se vår forklaringsvideo for å lære hvordan du selv kan lage gode 3D modeller med undervannsvideo.

Ta kontakt