Omdefinering av undervannskonstruksjon ved bruk av ROV-er

tirsdag 11. juli 2023 / Blueye-kontoret

Mye byggearbeid foregår i nærheten av, eller i vann. Både bygging av fergefelt, bruer, veier og infrastruktur krever god oversikt over hvordan det påvirker omgivelsene, og omvendt.

Ettersom denne industrien fortsetter å utvikle seg, vil det være en fordel for selskaper å investere i de nyeste teknologiene for å ligge i forkant. Remotely Operated Vehicles (ROV-er) har dukket opp som viktige verktøy i denne sammenhengen, og tilbyr en rekke fordeler for undervannsbyggeplasser.

Besøk hos Garney Construction

Garney Construction, et anerkjent byggefirma som spesialiserer seg på vann- og avløpssystemer i USA, viste nylig sitt engasjement for innovasjon under et besøk av teammedlemmene våre, Trond Larsen og James Nixon. Besøket skjedde på en byggeplass for en vannoverføringsstasjon i Norwood, North Carolina, som en del av Yadkin River Water Supply Project. Dette prosjektet har som mål å gi en bærekraftig vannforsyning til Yadkin River Basin Service Area i North Carolina.

Photo: Blueye Robotics
Trond Larsen hos Garney construction.
Photo: Blueye Robotics
Trond Larsen inspiserer undervannskonstruksjonen ved bruk av Blueye X3.

Hos Garney Construction demonstrerte bruken av Blueye ROV-er deres progressive tankesett og iver etter å omfavne banebrytende teknologi. De bruker ROV-er for å utføre inspeksjoner av undervannsrør, inkludert undersøkelse av pakninger og flensbolter. Ved å gjøre denne grundige vurderingen, sikrer Garney uavbrutt strømning og opprettholder en pålitelig vannforsyning i rørene.

Utfordringer ved lav sikt og dykkerisiko

Lav til ingen sikt ved en undervannskontruksjon.

Dårlig sikt og ugunstige dykkeforhold utgjør ofte betydelige utfordringer under konstruksjonsprosjekter under vann. Under slike omstendigheter kan det være risikabelt å sende en dykker for å vurdere fremgangen. Faktorer som sterke strømmer og høy vannføring forsterker farene ved manuelle dykkeoperasjoner. Disse forholdene setter ikke bare sikkerheten til dykkere i fare, men hindrer også deres evne til å kunne nøyaktig evaluere undervannsrørs forhold.

Blueye ROV som løsning

Vi brukte Blueye X3 utstyrt med Oculus sonar for å overkomme disse hindringene.

Et tydelig bilde av bolter og pakninger tatt med Blueye X3.

Dette gjorde det mulig for oss å raskt lokalisere rørene og få klare bilder av pakningene og flensboltene, og fjernet problemet med mindre sikt. ROV-er vil også hjelpe med å identifisere lekkasjen på forhånd, samt gi verdifull informasjon for dykkere. I tillegg muliggjør det sanntidsovervåking av dykkere under deres operasjoner, noe som forbedrer den generelle sikkerheten.

Å kontrollere styrken på lyset er en enkel oppgave med Blueye-appen, spesielt i situasjoner der det er betydelig backscatter. Det er viktig å regulere lyset for optimal synlighet under slike omstendigheter.

Trond Larsen at Garney's construction site
Trond Larsen hos Garney construction. Photo: Blueye Robotics

Selskaper som Garney Construction anerkjenner fordelene ved å investere i denne avanserte teknologien for å redusere risikoer, forbedre effektiviteten og sikre en vellykket gjennomføring av prosjekter__. Dette viser også deres forpliktelse til innovasjon og å levere byggeprosjekter av høy kvalitet.

Interessert i å lære mer om hvordan undervannsdroner kan brukes i virksomheten din?

Kontaktskjema