Utforskning av oppblomstring av isalger

lørdag 22. april 2017 / Gruvebyen Svea in van Mijenfjorden på Svalbard

I den siste uken av april deltok Blueye på en forskningsekspedisjon til Svea i van Mijenfjorden på Svalbard sammen med prosjektet FAABulous. Forskningstemaet var operasjon av undervannsfarkoster under is og oppblomstring av isalger. NTNU AUR-Lab deltok med sin AUV REMUS 100. AUVen programmeres til å gjennomføre et dykk mens den samler inn data fra havbunnen, vannkolonnen og undersiden av isen. Blueye Pioneer bidro meg video bilder og generell støtte til AUV operasjonen.

Article author Martin ready to launch the drone
Blueye Robotics CTO Martin Ludvigsen getting ready to launch Blueye Pioneer

Prosjektet vil forberede NTNUs AUV REMUS 100 for arktiske operasjoner for “ice management” og for å samle erfaring og data til å utvikle algoritmer for å kartlegge isen. Ice management er aktiviteter som gjennomføres for å oppdage, måle og unngå sammenstøt med is. Isstrukturer er størst under vann – det er derfor viktig å kartlegge dem fra undersiden.

Blueye Pioneer and AUV REMUS 100 in the ice hole
Blueye Pioneer and AUV REMUS 100 in the ice hole ready to dive

Dataene som samles inn skal også brukes i FAABulous prosjektet for å se på oppblomstring av isalger og deres rolle i et endret klima.

Ice algae under the ice
Ice algae under the ice Photo taken using Blueye Pioneer

Det arktiske miljøet endres veldig raskt – det har komplekse og dårlig forståtte konsekvenser for det arktiske marine økosystemet. Lysforholdene endres av redusert tykkelse og mengde på isen. Havforsuring forårsaket av økte CO2 utslitt representerer endrede forhold for livet i havet i arktis. Den økende temperaturen i havet bringer med seg nye arter. Alt det kan endre forholdene i Barentshavet. Prosjektet ser spesielt på næringstilgangen i forbindelse med våroppblomstring av isalger som har stor betydning for hele økosystemet.

Lokasjon

Gruvebyen Svea in van Mijenfjorden på Svalbard