Hvordan Fakultet for maritime studier i Rijeka forenkler undervannsstudier for alle

mandag 26. februar 2024 / Blueye-kontoret

Ved bruk av en ROV kan miljøovervåkning utføres på mange ulike måter, avhengig av forskningsprosjektets mål. Det kan for eksempel være kartlegging av marin forsøpling, overvåking av korallrev eller inspeksjoner av et bestemt område.

Lovro Maglic, førsteamanuensis ved Institutt for nautisk vitenskap ved Faculty of Maritime Studies in Rijeka i Kroatia er en av våre kunder. I denne artikkelen dykker vi ned i hvordan Blueye ROV-er bidrar til forskningen og studiene ved universitetet, og hvor enkelt de integrerte ROV-er i aktivitetene sine.

Biologisk mangfold fanget ved bruk av Blueye Pioneer. Foto av Fakultet for maritime studier i Rijeka

Før 2019 var det kun dykkere som kunne utføre undervannsoppgaver ved Fakultet for maritime studier i Rijeka i Kroatia. Men ting endret seg da de fikk en Blueye ROV. I begynnelsen var det bare forskere og professorer som brukte ROV-en, før flere fra universitetet og andre kontorer (havnemyndigheter, havnesjefskontor) begynte å bruke den etter hvert som de lærte mer om dens evner. Nå er Blueye ROV en del av alle hovedaktivitetene deres, som forskning, utdanning, opplæring og samarbeid med forretningspartnere.

Den største fordelen med å ha en Pioneer, er at alle får øyne under vann.
- Lovro Maglic, Leder for Senter for marine teknologier, Fakultet for maritime studier i Rijeka

Mine oppdaget under en av deres oppdrag. Foto av Fakultet for maritime studier i Rijeka

Universitetet i Rijeka bruker ROV for å forstå og overvåke de naturlige og kunstige revene i Adriaterhavet. Studien skal fremme økonomisk utvikling av revene med aktiviteter som havbruk og dykkerturisme.

Blueye Pioneer er et eksempel på en utmerket low impact teknologi for overvåking av habitat under vann.
- Lovro Maglic, Leder for Senter for marine teknologier, Fakultet for maritime studier i Rijeka

Bruk av Blueye ROV til ulike internasjonale forskningsprosjekter

Blueye Pioneer ROV brukes i vitenskapelige prosjekter fra universitetsnivå til internasjonalt nivå, og resultatene presenteres gjennom rapporter og vitenskapelige artikler. For prosjektet InterReg ADRIREEF (Innovativ utforskning av Adriaterhavsrevene for å styrke den blå økonomien) ble Blueye ROV brukt til å vurdere og overvåke forurensningen rundt utvalgte kunstige og naturlige rev, for å vurdere helse og biologiske mangfold.

The MASK project
Blueye ROV brukt i MASK prosjektet. Foto av Fakultet for maritime studier i Rijeka
High Capacity battery
Underveis i MASK prosjektet. Foto av Fakultet for maritime studier i Rijeka

Opptaket av videomateriale for senere analyse var rask og sikker, noe som var avgjørende for dybder over 40 m, dvs. utenfor rekreasjonsdykkergrensene.
- Lovro Maglic, Leder for Senter for marine teknologier, Fakultet for maritime studier i Rijeka

I deres ERASMUS-prosjekt MASK, lærer de videregående elever og lærere om marin robotikk og kunstig intelligens ved hjelp av Blueye Pioneer. De fokuserer på å overvåke og å beskytte undervannsmiljøer, og er spesielt på jakt etter å fjerne forurensning fra havbunnen, slik som munnbind etter COVID.

Bruk av Blueye ROV i utdanning

Universitetet i Rijeka bruker ROV-er i bachelor- og masterprogrammer på tvers av ulike fag. På bachelorstudiet bruker studentene ROV til obligatorisk navigasjonspraksis. De gjør blant annet skrogundersøkelser, der de lærer viktigheten av skrogvedlikehold og undersøkelsesprosedyrer i tørrdokk og i vann.

Students inspecting ship hull using the Blueye ROV. Foto av Fakultet for maritime studier i Rijeka

Blueye ROV brukes i våre "hands-on" aktiviteter, der elevene jobber med sine pilotferdigheter og hvordan de kan fange opp nyttig videomateriale for AI-analyse.
- Lovro Maglic, Leder for Senter for marine teknologier, Fakultet for maritime studier i Rijeka

I masterprogrammet går studentene dypere inn i ROV-teknologi, lærer dens komponenter, praksis og applikasjoner. Undervisningen inkluderer demonstrasjoner og forklaringer av utstyr. I tillegg bruker studentene Blueye Pioneer for forskning til sine masteroppgaver. Flere vellykkede avhandlinger har blitt utført, som dekker ulike emner som forskning på havbunnsforurensning, inspeksjonsmetoder i vann og ROV-kompetanseanalyse.

Studenter bruker Blueye Pioneer med moviemask for sin masteroppgave. Foto av Fakultet for maritime studier i Rijeka

Internt opplæringsprogram for ROV-piloter

Universitetet i Rijeka har i samarbeid med fakultetet for elektroteknikk og databehandling ved Universitetet i Zagreb, opprettet et opplæringskurs kalt "Inspection class ROV pilot." Dette kurset er en del av deres livslange læringsprogram, laget for alle som er interessert i å lære mer om ROV-er og utvikle pilotferdigheter for ulike formål. Kurset finner sted ved deres Center for Marine Technologies (CMT), et utdannings- og forskningssenter ved Fakultet for maritime studier. De gjennomfører disse programmene i et treningsområde i vann ved CTM og organiserer praktiske økter i havnen i Rijeka og på lokale skipsvrak og skjær.

The Blueye ROV course conducted by University of Rijeka in front of ICT.
Blueye ROV-kurs utført av Universitetet i Rijeka foran IKT. Foto av Fakultet for maritime studier i Rijeka
Photo taken from the boat during the ROV course
Foto tatt fra båten under ROV-kurset. Foto av Fakultet for maritime studier i Rijeka

Forretningspartnerne til Universitetet i Rijeka bruker ofte ROV-tjenester for å inspisere skip, kartlegge havbunnen ved havner og sjekke brygger. I januar 2023 fikk Fakultet for maritime studier godkjenning fra Bureau Veritas til å bruke ROV-er for undersøkelser i vann på ikke-propelldrevne og offshore enheter.

Interessante funn med Blueye Pioneer

Lovro nevnte også at Blueye Pioneer førte til noen interessante funn, og skapte nye spennende utfordringer og forskningsmuligheter. Et spesielt funn var to ueksploderte marine miner fra andre verdenskrig og noen mindre granater. Alle er rapportert og fjernet.

Mine funnet under en av deres oppdrag. Foto av Fakultet for maritime studier i Rijeka

De samarbeidet med lokale foreninger for å dokumentere restene av ødelagte amforaer, og pekte på et mulig sted for videre arkeologisk forskning som ville inkludere havbunnsgraving. To sunkne seilbåter ble også oppdaget, noe som reiste spørsmål om årsaker, juridisk status og forurensning.

En av seilbåtene som ble oppdaget. Foto av Fakultet for maritime studier i Rijeka

Felles forskningsprogrammer med andre institutter og universiteter

Lovro nevnte også at Universitetet i Rijeka samarbeidet med Laboratory for Underwater Systems and Technologies (LABUST) fra fakultetet for elektroteknikk og databehandling ved University of Zagreb for å utvikle og organisere den første Inspection Class ROV-treningen i Kroatia med Blueye ROV.

Bilde av Pioneer som inspiserer et vrak under treningen. Foto av Fakultet for maritime studier i Rijeka

Videre samarbeider universitetet med Fakultet for sivilingeniør, Universitetet i Rijeka, for å forske på ulike geologiske strukturer langs den liburnske kysten og øyene i det nordlige Adriaterhavet.

Pioneren brukes til å dokumentere geologi under vann, som steinkollapsstrukturer, tidevanns-hakk og naturlige vegger
- Lovro Maglic, Leder for Senter for marine teknologier, Fakultet for maritime studier i Rijeka

Kommende prosjekter

Før samtalen avsluttet nevnte Lovro også deres to kommende prosjekter. Den første er å studere hvordan nautiske turismefartøyer påvirker havbunnsforurensning i Primorje – Gorski Kotar. Blueye ROV vil bli brukt til å undersøke store områder av havbunnen, ved å bruke forskjellige mønstre for å finne og analysere steder der det er mye marin søppel, forårsaket av nautiske turismefartøyer på bestemte avsidesliggende steder i det nordlige Adriaterhavet.

Det andre prosjektet er 3D WRECK, hvor Blueye ROV skal brukes til å ta bilder av utvalgte skipsvrak for å lage 3D-modeller ved hjelp av fotogrammetri. Målet er å vurdere tilstanden, risikoen for navigasjon og forurensning av disse vrakene, for å forbedre navigasjonssikkerheten og beskytte det marine miljøet.

Et viktig fareskilt bør merkes på transportboksen, kanskje slik: «Svært vanedannende – kan føre til lange opphold på sjøen, en god opplevelse og spenning!» Takk til Blueye-teamet for en flott liten ROV!
- Lovro Maglic, Leder for Senter for marine teknologier, Fakultet for maritime studier i Rijeka

Å avslutte med en så positiv kommentar er alltid motiverende for Blueye-teamet. Det er utrolig å se hvordan vår første modell, Blueye Pioneer, blir brukt til ulike forskningsprosjekter ved Universitetet i Rijeka.

Snakk med en industriekspert