Hvordan Universitetet i Tromsø dokumenterer arter i fjæra ved bruk av ROV-er

fredag 14. oktober 2022 / Blueyekontoret

Miljøovervåking kan utføres på mange ulike måter basert på forskningsprosjektets mål. Målet kan blant annet være kartlegging av marin forsøpling, overvåking av korallrev, eller inspeksjoner av et bestemt område for å finne potensielle endringer over en periode. Marinbiologer verden over bruker undervannsdroner fra Blueye til mange typer marin forskning og utdanning.

Ved Instituttet for arktisk og marin biologi ved Norges arktiske universitet bruker Emily Venebles, en ingeniør med lidenskap for undervannsverdenen, og studentene hennes Blueye ROV-er i feltarbeid for å observere den lokale økologien.

Universitetet i Tromsø har nylig utstyrt studentene med ROV-er fra Blueye i mål om å integrere bruken av ROV i forskningsprosjekter og marinbiologiske emner. Som et stort universitet for studenter som forsker på marinbiologi, er det viktig for studentene å få sett hva de faktisk studerer under vann. Slik hjelper Blueye ROV-er de med å se og forstå hva de ser på under vann, uten å bli en dykker selv.

Gjør det mulig for studentene å hente egne prøver for studiene

Emily forteller at tidligere ble prøver til studiene samlet inn fra en båt med trål eller garn sett helt ute av kontekst. Med den nyeste teknologien, kan elevene gå ombord på en båt eller cruise og få sett direkte hva de henter prøver av og hvordan samfunnene samhandler.

An UiT student looking at underwater footage from a Blueye drone on an Ipad
UiT-student holder et nettbrett som viser undervannsbilder. Foto: Blueye Robotics

Universitetets mål er å integrere ROV-ene i forskning og ulike emner. Emily sørger for at studentene får grunnleggende opplæring og tips til bruk av undervannsdroner. Brukermanualen brukes til opplæringen for å sikre at elevene husker ting, som å sette på ladedekselet etter at batteriet er ladet. Emily poengterer også at Blueye ROV-ene er idiotsikre og enkle å bruke. Opplæringen oppfordrer og motiverer folk til å bruke droner, og lære at de ikke trenger å være redde for å bruke de. Hun bruker aktivt det som står skrevet i brukermanualen, og supplerer med tips fra egen erfaring.

A training session at UiT
Opplæring hos UiT. Foto: Blueye Robotics

Utvider forskningsområdet for arter i tidevannssonen

Tidevannssonen, eller fjæresonen, er hvor havet møter land. Ved lavvann er området i kontakt med luft, og ved høyvann er området dekt av vann. I emnet marinbiologi har studentene brukt ROV-ene til å utvide studiene av tidevannssonen. Hvert år gjennomføres det en ekskursjon i fjæra der forskere og studenter studerer artene som lever i strandkanten.

Det å ha en ROV gjør dem i stand til å fortsette sine undersøkelser av det de ser på stranden lenger under vann. Det lar også elevene forstå hvor forskjellig tidevannsarter oppfører seg i luft ved lavvann og under vann ved høyvann.

Emily holding the Blueye Pro
Emily holder Blueye Pro. Foto: Blueye Robotics

ROV-ene var utrolig verdifulle under et studentcruise der vi jobbet med bunnøkologi-emnet for doktorgradsstudenter ved Universitetet i Svalbard. Vi tok med ROV-ene på cruiset, og de brukte videoene i sine analyser. Ved hjelp av bilder fra ROV-ene kunne de analysere hvilke arter som lever i de ulike sonene, i ulike fjorder, og ved ulike dybder. Dette var veldig nyttig for dem!
- Emily Joanne Venables, Marine Robotics Engineer, UiT.

En av de største fordelene med å ha en Blueye ROV for UiT

For undervannsforskere er Blueye-droner flotte for å raskt få øynene under vann. Emily sier at det er enkelt å sette opp, og du kan raskt ta opp video og få sanntidsbilder langt raskere enn om du måtte dykke. Blueye gir en umiddelbar direkte visning av hva du ser på under vann.

Den største forskjellen mellom Blueye og annen undervannsteknologi jeg har brukt, ligger først og fremst i appens natur. Blueye-appen gjør ting veldig enkelt og tilkoblingene ganske rett frem.
- Emily Joanne Venables, Marine Robotics Engineer, UiT.

Tidligere har det meste av utstyr og instrumenter brukt av forskere vært ganske tunge, og har trengt forskjellige programmeringsspråk for å kommunisere med instrumentene, vanligvis gjennom en bærbar datamaskin. Nå gjør en telefon og en app arbeidet veldig enkelt. For tiden bruker Emily Blueye-dronen til å jobbe med et forskningsprosjekt basert på en lang tidsserie med bilder tatt av dykkere. Og de jobber mot at på et tidspunkt kan ROV-teknologien og bildekvaliteten fra ROV-er til slutt erstatte dykkeropptak fordi de er mye billigere enn dykkere!

Ta kontakt