Blueye Pioneer under isen

onsdag 5. april 2017 / Jonsvatnet, Trondheim

NTNU Applied Underwater Robotics Laboratory (AUR-Lab) planlegger å bruke AUV REMUS under isen på Svalbard til å gjennomføre tekniske tester og innhenting av biologiske data senere denne våren. AUV står for autonomous underwater vehicle, og er autonome trådløse forhåndsprogrammerte undervannsfarkoster som brukes til å gjøre målinger i havet og kartlegge havbunnen.

Å kjøre en AUV under isen krever at farkosten ikke går direkte til overflaten, men returnerer tilbake til et hull i isen når oppdraget er utført. Før reisen til Svalbard gjennomførte NTNU tester av AUV-ens systemer for dykking under is, og Blueye Pioneer var med og støttet testen ved å være et ekstra sett med øyne under isen.

Ved hjelp av motorsag ble et tre ganger tre meter hull kuttet i isen. Et bur ble plassert i hulet for å ta i mot AUV-en etter gjennfomørt oppdrag. AUV-en var utstyrt med sensorer for å måle saltnivå, temperatur, oksygen, klorofyll, oppløst organisk materiale, side scan sonar for kartlegging og multibeam ekkolodd for å måle tykkelsen på isen.

Blueye Pioneer ble brukt til å assistere under testen, og ga verdifulle direktebilder fra hvordan AUV-en opererte under vann. Første test under is ble en suksess for Blueye Pioneer. Farkosten fungerte utmerket i det kalde vannet, både med tanke på thruster kraft, batterikapasitet og robusthet.

Teamet fra AUR-Lab forventer mer utfordrende forhold på Svalbard ved 78-N i slutten av April. Under operasjoner i arktis er enkle løsninger som krever lite logistikk viktig, og løsninger som Pioneer forenkler operasjoner under vann og is.

Lokasjon

Jonsvatnet, Trondheim