Kaldtvannskorallrev i Trondheimsfjorden

onsdag 19. september 2018 / Tauterryggen, Trondheimsfjorden

Vi har tidligere fortalt om hvordan Blueye Pioneer har blitt brukt til å utforske de dype delene av Great Barrier Reef, men visste du at Trondheimsfjorden inneholder kaldtvannskorallrev og marine verneområder?

Bli med ned på Lophelia revet med undervanndronen på Tauterryggen, verdens grunneste kaldtvannskorallrev.

Kunnskap om kaldtvannskoraller i Trondheimsfjorden har vært kjent i århundrer. Johan Ernst Gunnerus, biskop i Trondheim fra 1758 til 1773 og grunnlegger av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS), viet stor interesse og innsats i å studere og beskrive livet i Trondheimsfjorden.

The first illustration of the species Lophelia pertusa, published by Gunnerus in 1768
Den første illustrasjonen av øyekorall, Lophelia pertusa, publisert av Gunnerus i 1768.

I 1856 ble Vilhelm Ferdinand Johan Storm ansatt som kurator for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Storm samlet, beskrev og kartla marine arter i Trondheimsfjorden. I 1901 publiserte han et kart som viser lokaliteter hvor han fant kaldtvannskoraller. Vi i Blueye har besøkt noen av disse stedene tidligere, som den bratte veggen nord for Munkholmen hvor vi filmet flotte Sjøbusker.

The first illustration of the species Lophelia pertusa, published by Gunnerus in 1768
Kart over lokaliteter med kaldtvannskoraller i Trondheimsfjorden, publisert av Vilhelm Storm i 1901.

På 39 m dyp på Tauterryggen finner man det grunneste kaldtvannskorallrevet man kjenner til. Revet er dannet av arten øyekorall (Lophelia pertusa). Korallene trives på toppen av den smale grunnen som går på tvers av fjorden midt i Trondheimsfjorden. På hver side av ryggen er fjorden flere hundre meter dyp. Øyekorallen er saktevoksende, og vokser så lite som 10 mm per år, og revdannelsen er på ca. 5 mm per år (NINA rapport).

Kaldtvannskorallrevene danner et viktig habitat for utallige arter. På grunn av sin grunne beliggenhet og viktige rolle for forskning, ble Tauterryggen beskyttet som et marint værneområde i 2009. I 2016 fikk også Rødberget, en lokalitet litt lengere ut i fjorden, også værn. På Rødberget finner man den største artsrikdommen i Trondheimsfjorden, inkludert 15 av de 17 kjente artene kaldtvannskoraller i Norske farvann.

Skal man dykke på Tauterryggen er vanlig ankring ikke et alternativ på grunn av faren for å skade korallene. Tidligere i høst oppgraderte vi båten vår med en elektrisk Motor Guide GPS motor. Med et enkelt tastetrykk kan vi nå "ankre" akkurat hvor vi vil, uten risikoen eller arbeidet med tradisjonell ankring. GPS motoren vil holde båten presist på plass, og så langt har den fungert utmerket!

Andreas senker MotorGuide GPS motoren som står montert i baugen på båten. Motoren lar oss ligge i ro på samme plass uten å måtte slippe et tradisjonelt anker.
Andreas senker MotorGuide GPS motoren som står montert i baugen på båten. Motoren lar oss ligge i ro på samme plass uten å måtte slippe et tradisjonelt anker.

Synet som møter deg når du kommer ned til korallrevet er imponerende! De kritthvite Lohpelia korallene lyser nærmest opp i mørket, og uerene svømmer mellom strukturne. Inne mellom polyppene finner man flere arter slangestjerner og små krepsdyr. Innimellom finner vi orange og gule viftekoraller og svamper.

Blueye Pioneer undervannsdronen filmer en lususer (Sebastes viviparus).
Blueye Pioneer undervannsdronen filmer en lususer. Lusuer (Sebastes viviparus) er en fiskart i gruppen uerfamilien. Den blir opptil 35 cm lang og lever fra 10-200 meters dyp.

Av alle kjente forekomster av Lophelia i verden er 30 % å finne på den norske kontinentalsokkelen, noe som gir Norge et spesielt ansvar for å forvalte denne arten og økosystemene den skaper. (NINA rapport 1028)

Øyekorall (Lophelia pertusa) til høyre, sjøbusk (Paramuricea placomus) i front.
Øyekorall (Lophelia pertusa) til høyre, sjøbusk (Paramuricea placomus) i front.

Fordeler med å bruke undervannsdronen Blueye Pioneer for å utforske korallrev:

  • Størrelsen på undervannsdronen gjør det enkelt å komme tett på objektene du ønsker å utforske, også på trange steder
  • Auto-heading funksjonen gjør det mulig for dronen å holde en bestemt posisjon eller bevege seg sakte med kontrollerte bevegelser
  • 4 kraftige thrustere som inkluderer sideveis-propeller som lar deg bevege deg sideveis samtidig som du filmer stødig
  • Lett vekt (under 9 kg) samt enkelt å transportere med seg til mindre tilgjengelige steder
  • Muligheter for å la en ekstra person være tilskuer eller co-pilot
  • Kraftig LED lys
  • Stille propeller som lar deg komme tett på fisk og andre arter uten å gjøre noe skade
  • Full HD kamera
  • Batteritid på 2 timer samt mulighet til å enkelt bytte batteripakke

Selv om kaldtvannskorallrevene er mindre synlige og tilgjengelige for oss mennesker enn de mer berømte korallrevene i tropiske farvann, utgjør de svært viktige habitater med stor artsrikdom. I 2002 ble verdens største kaldtvannskorallrev oppdaget utenfor Røst i Loften, på 300-400 m dyp. Korallrevet er 35 killometer langt, og 2.8 killometer bredt. Røstrevet ble beskyttet i 2003.

Les mer om våre utflukter og historier.

Lokasjon

Tauterryggen, Trondheimsfjorden
Document Icon

NINA Report 1028

Lophelia pertusa in Norwegian waters. What have we learned since 2008?
Format
application/pdf
File size
2.78 MB
Download Document