Bruk av ROVer i oppdrett

Alle oppdrettsanlegg er interessert i å optimalisere driften, og undersøker tilstand på fisk og utstyr ved anlegget hver eneste dag. I dag utføres visuelle undervannsinspeksjoner på merder normalt av faste kamerasystemer, dykkere eller via notvaskere.

Bruk av notvaskere, service selskaper eller dykkere er kostbart og kan representere en betydelig HMS-risiko. Inspeksjoner med arbeidsklasse ROVer har tradisjonelt sett krevd mye trening for å manøvrere, og faste kameraer har naturlige begrensninger når det gjelder rekkevidde og fleksibilitet.

Med en ROV har du et mobilt verktøy som gjør det mulig å utføre undervannsoperasjoner på en effektiv og enkel måte. I kombinasjon med eksisterende faste kameraer gir mini ROVer oppdrettere full kontroll på egen insfrastruktur under vann.

Kontakt industriekspert Utforsk produkter

Få oversikt i merden

Med Blueye undervannsdroner

De aller fleste oppdrettsanlegg har kameraovervåkingsutstyr på plass, men en undervannsdrone gir tilgang til områder der flyttbare pan- og vippekameraer ikke kan nå. Eksempel på dette er forankringsliner som du kan følge tett eller muligheten til å se på store områder av noten. Du kommer også tett på oppdretts- og leppefisk for å holde fiskevelferd under observasjon, for eksempel under avlusningsoperasjoner. Har du behov for å hente opp noe fra merden, kan en gripearm på dronen være et godt supplement.

En kombinasjon av faste kameraer og undervannsdroner gir deg hele bildet. Dette gir deg en unik mulighet til å inspisere alle de vitale eiendelene under vann på egenhånd. Og med bedre informasjon tar du bedre beslutninger og kan lettere planlegge videre arbeid.

Foto: Blueye Robotics

Vi bruker Blueye ROV til å følge opp samt kontrollere oppdrettsfisken. Undervannsdronen gjør det mulig å kontrollene fiskevelferd, groe på nøter og generell overvåkning av det som skjer i merden. -Johannes Schrøder, Salmar

Utfør hyppige undervannsinspeksjoner

Reduser både risiko og kostnader

Oppdrettsanlegg kan til tider være plaget med fiskerømning, skader på not og utstyr etter uvær og lignende. Da blir det viktig å raskt få en klar oversikt over situasjonen før en tar noen avgjørelser. På grunn av høye kostnader ved bruk av dykkere og eksterne ROV-operatører, kan nødvendige inspeksjoner bli forsømt eller forsinket. Med undervannsdroner som Blueye Pioneer, Blueye Pro eller Blueye X3 kan inspeksjoner raskt og enkelt håndteres på egenhånd, og dermed eliminere usikkerheten. Dronene fra Blueye er såppas enkle å ta i bruk at svært lite opplæring er nødvendig.

Bilde tatt med Blueye Pro i en fiskemerd Foto: Blueye Robotics

I dag utføres mange undervannsinspeksjoner av dykkere alene eller ved innleie av ekstern ekspertise som ROV operatører. I enkelte områder av verden, så vel som i noen situasjoner, er det umulig å få på plass et dykkelag eller en ROV operatør på kort varsel. Dette kan i noen tilfeller ta dager. Med undervannsdroner kan inspeksjoner gjøres umiddelbart, og kostnaden for en Blueye undervannsdrone er nesten det samme som å rekvirere et dykkelag eller utføre er ROV oppdrag.

På enkelte oppdrettslokasjoner med mye strøm, kan det i dag være vanskelig å bruke tradisjonelle mini ROVer. Undervannsdronene fra Blueye veier rundt 9kg, er stabil og utstyrt med 4 kraftige thrustere. I kombinasjon med et unikt skrogdesign og tynn kommunikasjonskabel er det mulig å utføre undervannsinspeksjoner av høy kvalitet selv under tøffe forhold. Strøm på opptil 1.5 m/s takler dronene helt fint.

Inkluder eksterne kollegaer med videostrømming i sanntid

Blueye Live Videostrømming

Dersom du ønsker å dele undervannsinspeksjoner med kollegaer eller annen ekspertise på andre lokasjoner, kan dette enkelt gjøres med vår løsning for videostrømming i sanntid.

Løsningen Blueye Live Videostrømming muliggjør strømming av video fra Blueye applikasjonen til internett via iOS eller Android enheter. En ROV pilot kan dermed i sanntid inkludere flere på en undervannsinspeksjon, noe som kan redusere reisevirksomhet og gi en raskere måte å ta beslutninger på. ROV piloten trenger dermed heller ikke ha spesielt mye kunnskap om det han/hun ser på under vann da eksperter eller andre kollegaer kan involveres og gi instruksjoner samtidig som de ser videostrømmen på internett fra der de befinner seg på tidspunktet.

Deling av inspeksjon kan også gjøres med den supplerende applikasjonen Blueye Observer. Du trenger kun å koble deg opp mot samme WiFi nettverk som dronen og vipps så har du videostrømmen fra dronen delt på flere iOS- eller Android enheter.

Generer innholdsrike rapporter rett fra appen

Den tradisjonelle måten å lage rapporter på etter en inspeksjon er gjerne tidkrevende og lite effektiv. Sjansen for feilrapportering er også større når man ikke rapporterer i sanntid, underveis av inspeksjonen. Rapporteringsfunksjonen i Blueye appen gir deg mulighet til å kombinere ren visuell informasjon fra et dykk sammen med viktig innsikt fra inspektøren.

I Blueye appen finner du en standard mal som inneholder data om telemetri, dato og lokasjon, dykkedybde og bilder. En annen høyt elsket funksjon er muligheten for å legge inn annoteringer, dine egne skriftlige notater for å synliggjøre kritiske funn slik som skader på utstyr. Rapporten din kan deretter enkelt deles med kollegaer og andre interessenter for ytterliggere diskusjon og analyse. På denne måten kan bedre rapporter gi bedre beslutningsgrunnlag.

Blueye har et godt øye for å gi verdi til sine kunder. Det er ikke bare kostnadsbesparende, men også tidsbesparende, da både de som gjennomfører inspeksjonen og de som sitter på kontoret har mulighet til å ta umiddelbare beslutninger.
- Jan Taudal, Technical Sales Manager hos Navadan

Viktige egenskaper og fordeler ved bruk av undervannsdrone til oppdrett og akvakultur

  • Bærbar og egnet for enkel håndtering
  • Rask oppstart
  • Med Blueye X3 har en mulighet for tilkobling til eksternt utstyr som blant annet gripearm
  • Enkel å betjene med minimum trening
  • Minimal med lyd, skremmer ikke fisken
  • Unik skrogdesign og kraftige propeller gjør den enkel å styre
  • Automatisk dybde kontroll og automatiske retningskontroll gjør det enkelt å holde fokus
  • Krever lite vedlikehold
  • Kraftige LED lys
  • Full HD-kamera
Foto: Blueye Robotics

Vi er sikre på at Blueye undervannsdroner vil være et godt verktøy for ethvert selskap som er involvert i oppdrettsbransjen. - Kent-Roger Wahlvåg, Department Manager Åkerblå

Les mer om bruk av ROVer innen oppdrett.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Ta kontakt

Ta kontakt