Bygg & Anlegg

Anleggsarbeid som foregår under vannoverflaten krever kontinuerlig oppfølgning både underveis og etter at et prosjekt er fullført. Blueye Teamet har hatt gleden av å besøke NRC Group for å lære mer om ferjekai-prosjektet på strekningen Brekstad-Valset for å kunne ta i mot de nye elektriske ferjene fra januar 2019.

Den nye ferjekaien på Brekstad og Valset er planlagt å stå ferdig i ved slutten av 2018 slik at de nye elektriske ferjene kan kjøre fra januar 2019. På Brekstad skal hele ferjekaien byttes ut med en helt ny, og på Valset (se bilde under) gjøres det omfattende arbeid som blant annet å bytte ut hele installasjoner.

3D modell av den nye ferjekaien på Valset
3D modell av den kommende ferjekaien på Valset. Foto: Statens Vegvesen

Blueye teamet hadde gleden av å besøke Prosjektingeniør Joakim Myren og NRC Group for å ta en nærmere titt på bygningsarbeidet på de to ferjeleiene på Brekstad og Valset. Joakim kunne fortelle oss at undervannsdronen hadde blitt brukt til både å gjøre inspeksjoner, planlegge fremtidig arbeid samt verifisere fullført arbeid.

Inspeksjoner med undervannsdronen på på Brekstad ferjekai
Oda og Joakim dykker med en drone hver.

Undervannsdronen Blueye Pioneer er enkel å bruke og krever ikke spesielt mye trening. Det er også en fordel at alt er batteridrevet, det gir meg mer mobilitet. -Joakim Myren, Prosjektingeniør

Inspiserer undervannsarbeid gjort på Valset ferjekai
Oda inspiserer undervannsarbeidet gjort på ferjeleiet på Valset.

Byggeplasser med undervannsarbeid skaper gjerne utfordrende forhold i vannet, for eksempel lavere sikt. Undervannsdronen (eller ROV'en) Blueye Pioneer er utstyrt med både kraftig LED lys og full HD kamera, noe som har vist seg å være spesielt nødvendig i vann med dårlig sikt. Å komme tett inn på undervannsinstallasjoner er også enkelt med 4 thrustere som gjør det mulig å bevege seg både horisontalt og vertikalt med kameraet i en fikset posisjon.

Lær mer om de ulike bruksområdene for undervannsdronen Blueye Pioneer.

Inspections on underwater construction work at Brekstad and Valset ferry quay