Pir & Havn

Dykkere og annet kostbart utstyr er nødvendig for å skifte ut fortøyninger på en havn eller pir, men med undervannsdronen Blueye Pioneer kan man i forkant før man kontakter eventuelle dykkere dokumentere hvilken jobb som må gjøres. Vi ble med på oppdrag fra Trondheim Havn ut til Ila Pir for å dokumentere tilstanden på deres fortøyninger.

Trondheim Havn drifter og forvalter havneområder på vegne av kommunene i Trøndelag. De tilrettelegger infrastruktur langs Trøndelagskysten for både shippingvirksomhet, persontrafikk, sjøturisme og fritidsbåter. Etter at de tok kontakt med kontoret vårt i Trondheim avtalte vi å bli med de ut for å gjøre en inspeksjon av fortøyningene på Ila Pir.

    Trondheim Havn og Blueye
Trondheim Havn and Knut from Blueye ser på fortøyningene ved bruk av undervannsdronen Blueye Pioneer Photo: Blueye Robotics
Underwater drone footage
Snapshot fra videopptaket til undervannsdronen Photo: Blueye Robotics

Når Trondheim Havn fikk tatt en nærmere titt på fortøyningene kunne de tydelig avklare og dokumentere hvilken jobb som måtte gjøres på piren. Ved bruk av undervannsdrone til å dokumentere og inspisere - før bruk av eventuelle dykkere - vil eiere av havner og marinaer spare både tid og penger. Med undervannsdronen Blueye Pioneer er det mulig å gjøre en slik inspeksjon innenfor 1 time selv om vi inkluderer tidsbruk til både forberedelser, pakking og transport.

Les flere artikler her for hvordan undervannsdroner kan benyttes til andre profesjonelle formål.

Inspeksjon av fortøyninger på Ila Pir

Knut gir en introduksjon til hvordan en kan inspisere fortøyninger med Blueye Pioneer undervannsdrone