Utstyr til Blueye X3

Undervanns-GPS G2 R100 Blueye Kit

Finn ut hvor ROVen er og loggfør hvor den har vært med et akustisk posisjoneringssystem. Med Water Linked's spesialutviklede posisjonerings-teknologi påvirker ikke uønsket støy nøyaktigheten lenger slik den tradisjonelt har gjort med posisjoneringssystemer. Få alle bilder og video georeferert automatisk for å forenkle rapporteringsprosessen.

Leverandør
Water Linked
Waterlinked UGPS full kit

UPGS G2 R100 Blueye kit består av:

  • UGPS G2 Topside 100 m rekkevidde (inkl. Powerbank og USB-C ladekabel)

  • Locator U1 (inkl. Blueye monteringsbrakett)

  • Antenne (inkl. 3x RAM-fester)

Hvordan fungerer det?

G2 Topside er koblet til G2-antennen, som må monteres i nærheten av/i vannet med en direkte siktlinje til Locator. Den batteridrevne Locator U1 er montert på Blueye ROV (ingen kabelintegrasjon er nødvendig, derfor er den kompatibel med alle Blueye ROV-modeller). Et Wi-Fi-signal sendes ut av den interne webserveren til G2 Topside og lar brukeren spore Locator/ROV ved hjelp av Water Linked Web-basert GUI.

UGPS G2 Blueye Kit parts
Help Center Laptop

Teknisk spesifikasjon

Undervanns-GPS G2 R100 Blueye Kit

UGPS systemet måler tiden et ping tar fra U1 Locatoren på ROVen til de 4 transducerne i antennen. Når lydens hastighet i vann er gitt kan man da måle 4 avstander og dermed finne en posisjon i X og Y ved hjelp av triangulering. Dybden er gitt ved en dedikert trykkmåler.

Mekanisk

Kit-vekt

4-6 kg

Ytre mål

30 x 21 x 10 cm (Pelican-etui)

Dybde

300 m

Driftstemperatur

-10 til 60 °C

Akustisk ytelse

Rekkevidde

100 eller 300 meter radius (avhengig av valgt versjon)

Oppdateringsfrekvens

2-4 hz

Nøyaktighet

Horisontalt område : <0.2 %
Horisontal vinkel : <1 °
Vertkal (dybde) : <1 %

Langsiktig drift

Locator U1: ~1 meter per 6 timer i statisk konfigurasjon

Frekvens

31.25-250 kHz (200 kHz typisk)

Direktivitet

Omnidireksjonell, 360°

Driftsprinsipp

Dykketid, triangulering

Integrert IMUs

Ja

Integrert GPS

Ja

Godkjenninger

CE

Ja