Hva er ROV-er?

mandag 4. april 2022 / Blueye kontoret

Fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV, fra “Remotely operated underwater vehicle”) har hatt en enorm vekst i den blå økonomien de siste årene. Ettersom flere operasjoner er under stadig digitalisering, tilbyr ROV-er en praktisk og økonomisk løsning på en rekke tradisjonelle problemer. Blant annet i bransjer som olje og gass, shipping, forskning og sikkerhet. I dette blogginnlegget tar vi et skritt tilbake for å lære det grunnleggende bak denne teknologien, hvordan ROV-ere brukes, hvor de finnes og hvorfor det ligger en stor mulighet for verdi.

Litt om ROV-er

ROV-er ble først utviklet på midten av 1900-tallet med militære applikasjoner i tankene. I likhet med andre innovasjoner med samme utgangspunkt, har også denne innovasjonen akselerert raskt de siste årene. Praktisk talt enhver industri som arbeider med undervannsressurser vil ha et potensielt bruksområde. ROV-system består som regel av en undervannsrobot utstyrt med en rekke ulike egenskaper. De opererer under vann med en kablet tilkobling til en bruker på land via en tynn kabel (eller en kraftigere kabel hvis den opererer på dypere vann). I Blueyes tilfelle, er dronen i utgangspunktet utstyrt med et kamera og lys, men X3 gir merverdi ved hjelp av tilleggsutstyr og integrasjoner – mer om dette nedenfor!

Piloter og Blueye droner Photo: Blueye Robotics

Hvordan brukes ROV-er?

ROV-er, i motsetning til fullstendig autonome undervannsfarkoster (AUV), krever en bruker på overflaten for å kontrollere dronen. Hvordan dette skjer varierer fra produsent til produsent, men med Blueye-produkter kan brukeren enten bruke en fjernkontroll eller betjene dronen ved hjelp av Blueye-appen. Med kontrolleren – Xbox- og iOS-kontrollere støttes – er det mulig å manipulere dronen langs tre akser mens du ser på live-videoen i Blueye-appen. Det er imidlertid også mulig å styre dronen direkte i appen ved å bruke berøringsskjermen. Dette er spesielt gunstig i et område som oppdrett, hvor en arbeider kan bruke dronen raskt for å se på ett spesifikt punkt hvis potensielle problemer har blitt sett ovenfra vannet.

Blueye X3 med Cygnus integrasjon Photo: Blueye Robotics

Utover den fysiske kontrollen av dronen, er det forskjellige måter ROV-er kan gi verdi til brukere. Først og fremst er det via selve dronen, å få hurtig visuell tilgang til ressurser under overflaten. I tillegg til dette kan integrasjoner av utstyr legges til dronen for å utvide dens evner. Et godt eksempel på dette er Cygnus-integrasjonen som nå tilbys på Blueyes X-3-modell, som lar brukeren ikke bare se et skrog, men også måle tykkelsen.

Hvorfor bruke en ROV?

ROV-er er fordelaktige av mange grunner og i mange brukstilfeller. Vi velger å fokusere på tre utvalgte vertikaler i dette tilfellet – inspeksjonstjenester, forskning og oppdrett –, da ROV-er generelt og Blueye-droner spesielt representerer innovative verktøy innenfor disse områdene.

Inspeksjoner kan være en kostbar og tidkrevende prosess. For rederier som krysser verdenshavene i varmere farvann er skrogbegroing – akkumulering av organismer på skipsskroget – et hyppig problem. Skrogbegroing kan føre til redusert hastighet, økt drivstofforbruk og – i dramatiske tilfeller – vanskeligheter med å legge til kai i havner. Håndteringen av skipets tilstand er utrolig viktig for skipskapteiner, og med en Blueye-drone har dette aldri vært enklere. I stedet for å avhenge av en menneskelig dykker for å se på problemet, kan et mannskap bruke Blueye-dronen sin til å sjekke skrogstatusen.

Å ha øyne under vannet er også en fordel i forskning. I bruksområder som spenner seg fra biologi til undervannsarkeologi, er en Blueye-drone med gripere en utmerket måte å manipulere objekter og innhente prøver fra havbunnen. I tillegg til den praktiske bruken, har det en akademisk fordel da det kan sette forskere og studenter i direkte kontakt med faget sitt. Dette er ikke bare abstrakte data; de kan se og samhandle med det undersjøiske miljøet på en måte som tidligere var reservert for dykking og ubåter – kostbare og til tider byråkratiske alternativer.

Blueye X3 og luselaser Photo: Blueye Robotics

Til slutt representerer oppdrett en industri som nærmest er skreddersydd for at ROV-er som Blueyes produkter skal ha innvirkning. Som med begroing av skrog, lider oppdrettnett av langvarig eksponering for undervannsmiljøet. Kontroll av garnkvalitet og status sikrer at problemene kan løses før de oppstår, og kan forhindre rømming fra oppdrettsanleggene. Dette har den doble effekten av å spare penger samtidig som det hjelper miljøet. Som et eksempel kan en Blueye utstyrt med en griper tilby mer enn bare et annet sett med øyne. Den kan også hente opp igjen verktøy og utstyr på avveie.

Hvor brukes ROV-er?

ROV-er brukes nesten hvor som helst og overalt under vannet - fra like under overflaten til dypet av Marianer-gropen, som er over 10 000 meter under overflaten. Blueye-droner opererer på dybder på opptil 305 meter, med fremtidige versjoner som tar sikte på en grense på 500 meter. Utenfor dybden kan ROV-er opereres i nesten alle geografiske områder. Med base i Trondheim, er Blueye heldig nok til å kunne dra nytte av noen av de tøffeste og kaldeste farvannene under utviklingen og tesingen av dronene våre. Dette er grunnen til at vi har designet produktene våre for å tåle minimum –5°C og maksimum 35°C. Det vil si at dronene kan benyttes i alt i fra arktiske farevann til tropiske elver.

Sammendrag

ROV-er er droner som lar brukere se under havet. De kan brukes på en rekke måter og til en rekke formål. Innenfor bransjer som skipsfart, forskning og oppdrett bruker arbeidere Blueye-droner for å utføre oppgaver som å inspisere skrog, samle prøver og identifisere hull i fiskegarn. Droner kan operere på ekstreme dybder og nær overflaten, men Blueye-droner har funnet en komfortabel operasjonsdybde på opptil 300 meter – foreløpig! ROV-er bør forventes å operere pålitelig under vilt forskjellige forhold, og på Blueye har vi utnyttet det midtnorske klimaet for å sikre at våre droner opererer like komfortabelt i kaldt farvann som i tropene.

Ta kontakt