Trollheim hjelper kommuner med droneinspeksjoner – både over og under vann

torsdag 16. april 2020 / Surnadal

Trollheim tilbyr en rekke tjenester til næringslivet og har som mål å hjelpe så mange som mulig en enklere vei tilbake til arbeidslivet. Som en del av tjenestepakken er ulike inspeksjoner med droner – både over og under vann.

Med en undervannsdrone fra Blueye har de blant annet hjulpet Surnadal kommune med inspeksjon av vannledninger, for å avdekke eventuelle skader eller lekkasjer.

En enklere vei tilbake til arbeidslivet med et fagmiljø for droner

Bortsett fra å arbeide med jobbsøkere for å sikre en rask tilbakeføring til arbeidet eller utdanning blant annet gjennom Dronetjenesten, jobber Trollheim med sertifisert opplæring (truck, kran m.m.), vaskeri, og flere andre tjenester og produkter.

Lars Inge Kvande og Eirik fra Trollheim
Lars Inge Kvande og Eirik fra Trollheim Foto: Trollheim

Dronetjenesten leverer både inspeksjoner under og over vann samt tilbyr prosessering av film til dokumentasjon. De ulike inspeksjonene innebærer blant annet undersøkelser av naturreservater, bygningsstrukturer, damanlegg, vanninntak, o.l.

Eva Holten, som leder droneavdelingen i Trollheim, forteller at i tillegg til å tilby effektive og kostnadsbesparende tjenester for kunder, så ønsker de å gi tiltaksdeltakerne sine opplæring i ny teknologi som er fremtidsrettet og interessant. Dette bidrar til en enklere vei tilbake til arbeidslivet.

Hjelper Surnadal kommune med undervannsinspeksjoner

Det kommunale vannledningsnettet som sørger for distribusjon av drikkevann føres igjennom 45.000 km vannledninger i Norge (ngu.no). Bare i Surnadal kommune har de 13 km med vannledninger som befinner seg under vann.

Trollheim og Surnadal kommune har nå inngått et samarbeid, et pilotprosjekt, for å inspisere rør og ledninger under vann.

Trollheim på brygga sammen med Surnadal kommune
Trollheim på brygga med drone og Surnadal kommune Foto: Trollheim

Før måtte vi sende ned dykkere som rapporterte om det de så. Med ny teknologi får vi nå levende bilder direkte på skjermen mens dronen er under vann og filmer ledningene. Da ser vi med en gang om det er skader på rørene, og om det er lekkasjer. - Michal Heimlund, Teknisk Avd. Surnadal Kommune (sitat hentet fra Tidens Krav)

Trollheim styrer in Blueye Pioneer
Trollheim styrer sin Blueye Pioneer Foto: Trollheim

Med vår siste løsning for live videostrømming vil Surnadal kommune også få mulighet til å følge med på inspeksjoner i reell tid fra sine skjermer på kontoret, uten å dra ut på lokasjon. Les mer om Blueye live videostrømming.

30% lekkasje i drikkevannsledninger

Hele 30% av drikkevannet forsvinner på ruten sin i ledningsnettet på grunn av lekkasjer (ngu.no). Et behov for å avdekke områder for utbedring og lekkasjer er derfor viktig både med tanke på besparelser og for å minske miljøavtrykket.

Bilde av vannledning tatt med Blueye Pioneer
Bilde av vannledning tatt med Blueye Pioneer Foto: Trollheim

Er du interessert i å lære mer om undervannsdroner? Ta kontakt med oss i dag!

Ta kontakt