Reservethruster

kr 2 250,00

Ekstra thruster og nødvendig verktøy for utskifting.

Thurster repair kit