Første dykk med undervannsdronen på nyoppdaget flyvrak fra 2. verdenskrig

søndag 15. oktober 2017 / Hommelvika / Trondheim / Norge

Under testing av ny sonar oppdaget Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) i sommer gjenstand på bunnen av Trondheimsfjorden utenfor Hommelvik. Formen på gjenstanden ga mistanke om at de hadde oppdaget et lite fly.

Hverken NTNU eller Luftfartsmuseet hadde kjenskap til et flyvrak på den aktuelle posisjonen. Blueye ble derfor spurt om å bistå NGU med våre undevannsdroner for å dokumentere og identifisere vraket.

14 oktober dykket vi ned til vraket med to undervannsdroner, og fikk fine opptak av bilder av flyvraket som viste seg å være et Tysk sjøfly av typen Arado AR 196 fra 2. verdenskrig.

Å finne vraket var forholdsvis enkelt, siden vi hadde fått presise GPS-koordinater fra NGU. Vi bekreftet koordinatene ved hjelp av ekkoloddet på båten før vi ankret opp. Så snart vi kom ned med undervannsdronene på vraket fikk vi bekreftet mistanken til NGU om at det var snakk om et lite fly. Flykroppen var intakt med vinger, motor og propell. Rammeverket til flyet var synlig, og seilduken som hadde dekt flykroppen hadde gått i oppløsning etter mer enn 70 år på havets bunn.

Vi brukte litt over to timer på å utforske og dokumentere vraket fra alle sider ved hjelp av to undervannsdroner. Målet var å dekke så mange detaljer som mulig, slik at vi senere kunne identifisere vraket.

Etter dykket var Blueye-teamet begeistret over resultatet, og ivrige på å identifisere vraket og finne historien bak det. Basert på flyets størrelse fikk vi raskt redusert kandidatene til hvilken flytype det kunne være. Ved å sammenligne bilder fra vraket med forskjellige flytyper, konkluderte vi med at dette mest sannsynlig var en tysk Arado AR 196.

Sammenligning av motordekselet på Arado AR 196 med bilder av vraket. Den ovale formen på dekselet er tydelig synlig.
Sammenligning av motordekselet på Arado AR 196 med bilder av vraket tatt av Blueye Pioneer undervannsdrone. Den ovale formen på dekselet er tydelig synlig.

Ved videre undersøkelser fant vi dokumentet 1940 - Luftwaffe intar Værnes og Midt-Norge skrevet av lokalhistoriker Hans Olav Løkken. Dokumentet gir en god innsikt i den store flyaktiviteten som fant sted i regionen under 2. verdenskrig. I dokumentet skriver Hans Olav at tre Arado AR 196 trukket ut på fjorden utenfor Hommelvik og senket av allierte styrker den 11 september 1945. Dette var en del av demobiliseringen og repatrieringen.

I de digitale avisarkivene til Nasjonalbiblioteket fant vi en kort notis i Adresseavisen 13 september 1945 som omtaler hendelsen:

Note from local newspaper Adressa on 13th of September 1945 mentioning the sinking of German aircrafts
Tyske fly går til bunns. På fjorden fant det i går sted en eiendommelig seremoni. Et par, muligens var det flere, tyske fly som ble senket på havets bunn av allierte soldater. Det dreier seg om utrangerte saker, som man antagelig ikke kan finne noen nyttig anvendelse for. Adresseavisen, 13 september 1945

Selv om identiteten til flyet, og deler av historien avklart, er der fortsatt spørsmål som gjenstår:

  • Hva er primærkilden til informasjonen om senkningen av tre AR 196 i fjorden? Finnes der skriftlige rapporter fra senkningen?

  • Hvis tre fly ble senket, hvor ligger de to andre?

  • Hvilken oppdrag utførte flyet når det var stasjonert i Trondheim?

  • Hvilken konfigurasjon av AR 196 er dette?

Jeg er sikker på at dette nok ikke var Blueyes siste dykk på dette flyvraket.

Funnet av AR 196 har og vært omtalt flere steder

Lokasjon

Hommelvika / Trondheim / Norge